Tedavi Borcu Su ile Takas Edilecek

Kaynak: Zaman, 30 Mayıs 2010
Yerel yönetimlerde görevli kişilerin belediyelerce ödenmeyen tedavi giderleri, hastanelerin aynı belediyeye olan su borcu ile takas edilecek

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla, ‘Yerel Yönetimlerden Alacaklar’ konulu bir genelge yayınlandı. Genelgede, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta veya yatarak tedavi edilen yerel yönetimlerde görevli kişilerin tedavi giderlerinin, ilgili belediyelerce ödenmediğine dikkat çekildi. “Belediyelerce ödenmeyen birikmiş tedavi giderlerine ait fatura bedellerinin bir kısmı kurumlarımızın tüm çaba ve gayretlerine rağmen bugüne kadar tahsil edilememiştir.” denildi.

Biriken tedavi giderlerine ait alacaklar ile döner sermayeli kurumların ilgili belediyelere olan su borçlarının takas edilip edilemeyeceği konusunun Maliye Bakanlığı’na sorulduğu ifade edilen genelgede; alınan cevaba göre ileride hukuki bir sorunla karşılaşmamak için ilgili belediyelerin rızasının da alınması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamda aynı belediyeden alacaklı ve borçlu olan hastanelerin, ilgili yerel yönetimlerle protokol yaparak tedavi giderlerine ait ödenmemiş alacaklarını, biriken su borçları ile takas edebileceklerinin döner sermayeli tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesi istendi. (CİHAN)

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=989780&title=odenmeyen-tedavi-giderleri-su-borcu-ile-takas-edilecek