Su Müştereği’nde küresel hareket dalgası içindeki müşterekler siyasetini konuştuk

Bu hafta Su Müştereği programında Begüm Özden Fırat ile 1990’ların başından 2000’lere kadar süren karşı küreselleşme hareketi içinde ve devamında  Arap Baharı ve “meydan/işgal hareketlerinin yaşandığı 2010-2013 küresel hareket dalgası içinde müşterekler siyasetinin seyrini konuştuk.

Ekonomik krizin gündelik hayatı olumsuz etkilediği günümüzde müştereğin mütevazi kurumlarını yaratmanın gerekliği, bu siyasetin olanakları ve sınırlılıklarını sosyal hareketlerin deneyimleri üzerinden ele aldık. Begüm Özden Fırat’a bu güzel sohbet için çok teşekkür ederiz.