Almanya’da kuraklık içme suyu üzerinde tehdit oluşturuyor

Kuraklık dünyanın farklı bölgelerinde içme suyu varlıkları üzerinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Son olarak benzer bir haber Almanya’dan geldi. Yaz aylarında yaşanan uzun süreli kuraklığa dikkat çeken Alman yerel yönetimlerin su dağıtım şirketleri, mevcut altyapı ile uzun vadede ciddi su sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Alman Belediye Teşebbüsleri Birliği (VKU) tarafından yapılan uyarıda, iklimsel değişikliklerin yanı sıra ülkedeki nüfus kaymaları nedeniyle su politikasının güncellenmesi gerektiğinin altı çizildi.

VKU Genel Başkan Yardımcısı Karsten Specht, özellikle kırsal kesimlerde nüfusun azalmasına rağmen yerleşim birimlerine su ve kanalizasyon hizmetlerinin verilmesinin maliyetinin artacağına dikkat çekti. Bu hizmetlerin verilmesinin ancak devletin ve yerel yönetimlerin ek teşvikiyle mümkün olabileceğini belirten Specht, geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan kuraklıklar nedeniyle baş gösteren su sıkıntısına değindi.

Kuraklıklar nedeniyle su ihtiyacının birçok belediyede iki katına kadar arttığını söyleyen Specht, bazı yerleşimlerde su kapasitesinin yetersiz kaldığını dile getirdi. Specht, bundan kaynaklı olarak içilebilir olan belediye sularının bahçe sulama ve havuzlarda kullanımının yasaklanmasının gündeme geldiğini hatırlattı.

“Bu durum uzun süreden bu yana yaşanmamıştı” diyen Karsten Specht, iklim değişikliğiyle birlikte uzun süreli kuraklık veya yağışların su kapasitelerini olumsuz etkileyebileceğine işaret etti. Aşırı yağışlar halinde yağmur sularının yer altındaki su kaynaklarına kadar ulaşabilmesi için doğal alanların olması gerekiyor. Ancak şehirleşme veya sanayileşme nedeniyle bu alanlar yetersiz kalabiliyor.

VKU’ya göre, federal ve eyalet bütçelerinden su havzalarının iklimsel olaylara hazırlanması için ayrılan mali kaynaklar yetersiz.

Almanya’da geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan kuraklıklar nedeniyle Ren başta olmak üzere birçok nehirdeki su seviyeleri düşmüş ve nehir taşımacılığı aylarca aksamıştı. Kırsal kesimlerdeki nüfus yoğunluğunun azalmasıyla birlikte de küçük yerleşim birimlerine düzenli su aktarılması da daha maliyetli olabiliyor.

Ülkedeki içme suyunun yüzde 87’si VKU bünyesinde örgütlenen ve yerel yönetimlere ait olan bin 460 şirket tarafından sağlanıyor.