Mezopotamya Su Forumu 5-7 Nisan tarihlerinde Süleymaniye’de

Irak, Türkiye, Suriye ve İran’daki su varlıkları üzerine alternatif bir sivil toplum forumu olarak örgütlenen Mezopotamya Su Forumu 5-7 Nisan 2019 tarihlerinde Süleymaniye Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Forumun çağrısı şöyle:

Su sınır tanımaz

Mezopotamya Su Forumu, su konusunda alternatif bir sivil toplum forumu, Mezopotamya bölgesinde suyun yönetilmesi hakkındaki tartışmada marjinalleştirilen ve dışlanan kişilerin seslerini duyurmalarına imkan veren bir açık alan olup, 2019 ilkbaharında Irak’ın Kürdistan bölgesindeki Süleymaniye’de gerçekleştirilecektir. Foruma, Irak, İran, Türkiye ve Suriye devletleri sınırları içinde kalan bütün Mezopotamya bölgesinden sivil toplum aktörleri katılacaktır. Mezopotamya Su Forumu, sosyal forum modeline dayanmaktadır ve küresel dünya sosyal forumu sürecinin bir parçası niteliğindedir. Forum fikri, 2017 Nisan’ında, Irak’ın Kürdistan bölgesinde bulunan Süleymaniye’de, Dicle’yi Kurtaralım Kampanyası’na ait müşterek bir toplantı esnasında ortaya çıktı.

Birinci Uluslararası Mezopotamya Su Forumu’nun programı şu şekilde planlanmaktadır:
Birinci gün: Açılış ve genel oturum şeklinde tartışmalar
İkinci gün: Katılan kuruluşlarca gerçekleştirilecek ve her kuruluşun kendisinin düzenleyeceği çalıştaylar
Üçüncü gün: Genel oturum şeklinde çalıştay sonuçları ve sonuç bildirgesi
Sorularınız için irtibat adresi: [email protected]

Mezopotamya Su Forumu’nun kimliği

Forum, Mezopotamya bölgesindeki su varlıkların durumu ve bunlara erişim konusunda şeffaf ve herkese açık bir diyalog alanı sağlayacak, özellikle Mezopotamya bağlamında su hakları meselesine vurgu yapılacaktır. Forum, katılım, sürdürülebilirlik ve başka sosyal ve ekolojik ilkeleri esas alan bir su politikası için bir çerçeve önermektedir. Herkese açık bir tartışma ortamı yaratmak ve suyu, dayanışma ve barışa yönelik bir konuya dönüştürmeye yönelik girişimlere geniş çaplı katılımı teşvik etmek istiyor ve böylece varlıkların hakkaniyetli ve adil bir paylaşımı için bir örnek ortaya konmasını arzuluyoruz. Suyun, sürmekte olan savaşları sonu gelmez hale getiren adaletsiz güç dinamiklerini güçlendiren bir baskı aracı olarak kullanılmasını reddediyoruz.

Bu etkinlik, bölgedeki bütün ilgili paydaş ve aktörleri içine alan sınır ötesi bir su işbirliği için tüm toplumu kapsayan bir koalisyonu öne çıkarmak için önemli bir fırsat olacaktır. Bizim değerlerimizi paylaşan ve sürdürülebilir ve katılımcı su yönetimi yöntemleri için verilen mücadelede yer alan, suyun dayanışma ve sürdürülebilir barışın hizmetinde bir araç olması yönündeki düşüncemizi destekleyen sivil toplum kuruluşları, aktivistler, araştırmacılar, akademisyenler, gazeteciler, yerel topluluk temsilcileri ve yerel resmi mercileri, bu forumdaki tartışma ve eylemlere katılmaya davet ediyoruz. Mezopotamya bölgesinden ve bölge dışından en az 300 kişi 3 gün sürecek etkinliklere katılması öngörülmektedir.

Su varlıkların korunmasının ve eşit paylaşımının, bütün Mezopotamya’da ve küresel düzeylerde işbirliği gerektirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle, yerel bilgilerin dünyanın farklı kısımlarından insanlar ile paylaşılması ve herkesin bir diğerinin tecrübelerinden yararlanması kritik öneme sahiptir. Bu forum, Mezopotamya’dan ve bölgenin dışından ilgili insanları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcıların çeşitliliği, farklı perspektifler üzerine kurulan ve farklı perspektifleri somutlaştıran etkili planlar düşünmemize imkan verecektir. Ve bu da, suyun Mezopotamya bölgesinin ulusları arasında bir barış gücü olarak öne çıkarılmasına yönelik eylemleri kolaylaştıracaktır.

Forumla ilgili detaylı bilgileri Türkçe olarak şu bağlantıda, İngilizce ve diğer dillerde ise şu bağlantıda bulabilirsiniz…