16 HES’e iptal kararı

Kaynak: ZAMAN, 06 Nisan 2011
Rize’nin Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi’nin 1. derece doğal sit alanı özelliğinden çıkarılması amacıyla Danıştay’a açılan dava reddedildi.
Çağlayan Vadisi üzerinde yapımı planlanan hidroelektrik santrali (HES) projelerine karşı olan köylüler, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak, vadinin 1. derecede doğal sit alanı ilan edilmesini talep etmişti. Kurul da 15 Kasım 2008 tarihinde Çağlayan Vadisi’ni 1. derecede doğal sit alanı olarak tescil etmişti. Bunun üzerine vadide HES yapmayı planlayan Ayen Enerji firması, kurulun sit kararının kaldırılması için Rize İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak, Rize İdare Mahkemesi, başvuruyu 30 Nisan 2010 tarihinde reddetti. Bunun üzerine temyize başvuran firmanın başvurusu, Danıştay 6. Dairesi tarafından reddedilerek Rize İdare Mahkemesi’nin ret kararı onandı. Danıştay’ın verdiği kararda, Abu Çağlayan Deresi üzerinde yapımı planlanan Paşalar Regülatörü ve HES projesinin, çevrenin topografya, bitki örtüsü çeşitliliği, ilginç kompozisyon ve peyzaj bütünlüğü, barındırdığı canlı türleri ve mevzuatta anılan konular itibarıyla 1. derece doğal sit alanı olarak belirlenmesi için gerekli özellikleri taşıdığı ve bu işleme ilişkin hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığını belirtildi. Kararda, Rize İdare Mahkemesi’nin davanın reddi kararına karşı açılan davada, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadığı, bozma isteminin yerinde görülmediği ve Rize İdare Mahkemesi’nin kararının onaylandığı kaydedildi.

Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar, verilen karar ile HES’lere karşı önemli bir aşama daha kat ettiklerini ifade ederek, “Sürdürülen mücadele örnek oluşturdu. Yaklaşık 5 yıllık mücadele süreci içerisinde Fındıklı’nın Arılı ve Çağlayan vadileri üzerinde yapımı planlanan 16 projeden hiçbirine bir kazma dahi vurdurmadık. Ne Fındıklı’da, ne bölgemizin vadilerinde, ne de ülkemizin herhangi deresinde bir gram satılık suyumuz yoktur.” dedi.