Ordu’da yeni bir HES davası

Ordu’da Melet ırmağı üzerine Melet Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yapımı planlanan Ordu Regülatörü ve HES projesinin durdurulması için 26 kişi dava açtı.
Ordu Regülatörü ve HES projesinin uygulandığı yöre nüfusuna kayıtlı köy sakinleri, söz konusu proje için verilen olumlu ÇED kararının hukuka aykırı olduğu, şirketin faaliyete başlaması halinde ekolojik değeri yüksek Melet Sarpdere-Esenyurt yöresinin telafi edilmez zararlarla karşı karşıya kalacağı, ayrıca acele kamulaştırma şartlarının oluşmadığı halde kamulaştırma yapılmak istenmesi nedenleriyle yürütmenin durdurulması amacıyla Ordu İdare Mahkemesi’ne gelerek dava açtılar.
Başta Doğu Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülke genelinde yapılması planlanan HES projelerine karşı, başlatılan demokratik ve hukuksal mücadele devam ederken, HES’lere karşı açılan davalarda yeni durdurma ve “iptal” kararları gelmeye devam ediyor. Fatsa Derelerin Kardeşliği Platformu ile İstanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu HES Çalışma Grubu avukatları tarafından Bolaman Vadisi’nde yapımına başlanan Atilla 1 ve Atilla 2 isimli HES projeleri için verilmiş olan “Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir” kararının iptali talebiyle açılan davaya da yürütmeyi durdurma kararıyla sonuçlandı.
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde “Dava konusu işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç zararlar doğabilecek nitelikte olması nedeniyle” açıklamasına yer verildi.
Bu kararın yanı sıra Fatsa’da HES inşaatlarından çıkan hafriyatların dere yataklarına dökülmesi nedeniyle yapılan şikayetler neticesinde şikayetleri değerlendiren İl Çevre Orman Müdürlüğü de HES faaliyetlerini durdurdu.