“Başka bir su politikası için kapasite geliştirme atölyesi-2″ Batman’da yapıldı

“Su kamusal bir varlıktır. İnsanlar ve tüm canlılar için, gelecek kuşaklar için bu yaşamsal önemdeki varlığa bütünlüklü bir biçimde yaklaşılması ve korunması gerekir.”
İlkini 4-5 Temmuz tarihlerinde Van’da yaptığımız atölye çalışmasının ikincisini 3-4 Ağustos tarihlerinde Batman’da yaptık.
İlerici yerel yönetimler arasında işbirliğini ve uygulanabilir alternatif bir su politikasının oluşmasına hizmet etmesini hedeflediğimiz atölye çalışmasının organizasyonu yine Diyarbakır’ın Su ve Kanalizasyon idaresi (DİSKİ) ,Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği ve Su Hakkı Kampanyasının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.
İkinci atölyeye katılımcı sayısını da 15 kişi yerel yönetim birimlerinden 5 kişiyi de stk’lardan, odalardan ve kampanya aktivistlerinden olmak üzere yirmi kişi ile sınırladık. İkinci atölye katılımcılarını belirlerken, birinci atölyede de belirlediğimiz yerel yönetimler açısından; su politikalarının belirlenmesinde etkin olabilecek, su yönetiminde alternatif uygulamaların hayata geçirilmesinde belediyelerin güçlenmesine katkıda bulunabilecek, edinilen bilgileri yerellinde paylaşabilecek kişilerden oluşmasına özen gösterdik. II. Atölye çalışmasına Siirt, Derik, Kurtalan, Kızıltepe, Nusaybin, Sur, Batman, Yenişehir, Kayapınar, Dargeçit Belediye’sinden toplam 11 kişi katıldı. GABB’dan 4 kişi, Hasankeyfi Yaşatma Girişimi, Güneydoğu Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batman- Mimarlar Odası, Batman- Jeoloji Mühendisleri Odası,Diyarbakır Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Gençlik Merkezi, Van- İnşaat Mühendisleri Odası, Batman Kent Konseyi ve Batman Su Kanalizasyon İdaresi’nden  birer kişi ile toplam 9 kişilik stk’lardan, odalardan katılımcımız vardı.
İki gün süren atölye çalışmasında toplam sekiz oturumda sunumlar ve tartışmalar yapıldı. Atölye’nin birinci günü “Dünyada ve Türkiye’de su kaynaklarının durumu, su krizinin boyutları”, “Erişebilirlik, yeterlilik, eşitlik, adalet açısından Su Hakkı”, “Dünyada su özelleştirme politikaları ve yöntemleri”, “Dünya Su Forumu ve Alternatif Su Forumları” konularında sunum yapıldı. İkinci gün ise, “Türkiye’de içmesuyu temini ve atıksu yönetimi”, “Su yönetiminde ilerici uygulamalar ve modeller” başlıklarında birer sunum yapıldı.  “Barajlar ve tarihi ve kültürel mirasa etkileri” başlıklı özel bir oturumda ise Ilısu barajı ve Hasankeyf başta olmak üzere baraj politikaları ele alındı.
Van ve Batman’da “Başka bir su politikası için kapasite geliştirme atölyeleri” programı çerçevesinde yapılan sunumlar ve katılımcıların katkılarıyla ortak bir sonuç deklarasyonu oluşturuldu. Atölye çalışmasına katılan yerel yönetimler, su idare birimleri, stk’lar ve meslek odaları katılımcıları tarafından, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak hazırlanan deklarasyonun son paragrafında yer alan çağrı dile getirilerek II.atölye çalışmasının kapanışı yapıldı.  “ Bu ilkelerle hareket eden biz aşağıdaki kurumlar, suyun özelleştirilmesinde özel bir konumu olan ve 2012 yılının Mart ayında Marsilya’da yapılacak 6. Dünya Su Forumu’na karşı oluşturulan Alternatif Dünya Su Forumu’nda yer alacağımızı bildiriyor ve tüm kurum, kuruluş ve bireyleri su hakkını korumak için harekete geçmeye çağırıyoruz.
Su Hakkı Kampanyası