‘Alakır korunmalı’

Kaynak: Serkan Ocak, Radikal, 10 Nisan 2012

Alakır Vadisi’nin sadece küçük bölümünü sit ilan eden karar, “Alakır hem bilim hem de kamu için korunmalı” denilerek iptal edildi. Hidroelektrik santral projeleriyle adını son yıllarda sıkça duyuran Antalya’nın Alakır Vadisi’nde yeni bir gelişme yaşandı.
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Alakır Vadisi için verdiği ‘Sit değildir’ kararına karşı açılan dava sonuçlandı. Antalya İdare Mahkemesi, koruma kurulunun Alakır ile ilgili kararını iptal etti. Mahkeme, kararında, Alakır havzasının dünya ölçeğinde özgünlüğe sahip olduğunu belirterek korunma kapsamına alınması gerektiğini savundu.
Alakır Vadisi’nde HES tartışmaları sürerken, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu vadinin koruma statüsüne alınıp alınmaması konusunda bir inceleme yapmış, ardından 23 Aralık 2009’da Alakır Vadisi’nin tamamının sit özellikleri taşımadığına karar vermişti.

Dava açıldı
60 kilometre uzunluğundaki vadinin yalnız 2.5 kilometrelik denize yakın kısmı 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilmişti. Bu karara itiraz eden 2 dernek ve 11 Alakırlı vatandaş Antalya 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. 10 Şubat 2012’de dava sonuçlandı.
Mahkeme, Alakır’ın sit özellikleri taşıdığına hükmederek koruma kurulunun kararını iptal etti.
Mahkeme, 5 sayfalık gerekçeli kararında, Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Kepez Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü öğretim üyelerinin Alakır’la ilgili 2 Mayıs 2011’de hazırladığı rapora da atıf yaptı.

Neden korunmalı?
Rapora göre, Alakır’ın özellikleri şöyle: “Coğrafik olarak özel bir konuma sahip. Zengin bir habitat var. Sucul canlılar barındırıyor. Farklı zonlarda farklı türler bulunuyor. Bozulmamış, sağlıklı kızılçam ormanları mevcut. Anadolu için endemik türler barındırıyor. Avı yasak hayvan türleri barındırıyor. Tehdit altındaki kuşların konaklama alanı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yerlerin önemli olduğu kesin. Alakır Çayı bir bütün olarak bu nitelikleri taşıyor. Doğal ve biyolojik (habitat, tür ve genetik çeşitliliği) bakımından zenginliği yönüyle sit alanı özellikleri taşıyor. Burayı korumak hem bilimsel hem de kamu açısından yararlı.”

‘Bundan sonra HES olamaz’
Müdahil avukat İsmail Duygulu, mahkeme kararı sonrasında 30 günde idarenin karar vermesi gerektiğini söyledi:
“Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu şimdi yeni bir karar verecek. 30 gün içinde bir karar verilmezse görevi kötüye kullanma ve ihmal suçu ortaya çıkar. Gerekli kurumlara yazılar yazdık. Mahkemenin kararından sonra Alakır Vadisi’nin tamamı için sit kararı verilmesini bekliyoruz. Eğer sit kararı çıkarsa Alakır’da yapımı planlanan HES projeleri rafa kalkmış olacak.”