Asgari ücretin altındakilerden 10 metre küpe kadar sudan ücret alınmasın

CHP’li Sezgin Tanrıkulu ve Umut Oran, toplam aylık geliri asgari ücretten az olanların, su tüketimlerinin 10 m3’e kadar olan bölümlerinin SYDV tarafından karşılanması için yasa teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan tespitlere göre, toplam aylık geliri brüt asgari ücretten az olan ailelere ait hanelerde kullanılan suyun 10 m3’e kadar olan bölümünün ücretsiz olması için TBMM’ye yasa teklifi verdi. Teklifte, bu durumdakilerin su faturalarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından üç aylık dönemler halinde geri ödeme yöntemiyle karşılanması ve 10 m3’ü aşan kullanımın ise yürürlükteki tarife üzerinden faturalandırılarak abone tarafından ödenmesi de istendi.

Bakanlar Kurulu yönetmelik hazırlayacak

CHP İstanbul Milletvekilleri olan Tanrıkulu ve Oran’ın TBMM’ye sunulan yasa teklifi tek maddeden oluşuyor. Teklifte, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesinden sonra gelmek üzere şu ek maddenin eklenmesi önerildi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan tespitlere göre, toplam aylık geliri brüt asgari ücretten az olan ailelere ait hanelerde kullanılan suyun 10 m3’e kadar olan bölümü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından üç aylık dönemler halinde geri ödeme yöntemiyle karşılanır. 10 m3’ü aşan kullanım yürürlükteki tarife üzerinden faturalandırılarak ilgili aboneden tahsil edilir.

Bu hükme ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından altı ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelik ile belirlenir.”

Belediyeler altından kalkamaz

Gerekçede, “Belediyelerin tek başlarına bu yardımın ekonomik yükünü kaldıramayacakları açıktır. Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının katkısı beklenmektedir” denilerek bütün yükü belediyelerin çekemeyeceğıi de vurgulandı. Teklifin gerekçesinde şunlarkaydedildi:

“Yeterli ve temiz su olmadan insanın maddi varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenle de devletin yurttaşın yeterli suya erişimini sağlaması gerekir. Bu hak fakirlik ve sıkıntı içinde muhtaç durumda bulunan ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan ve geliri bulunmayan vatandaşlara sağlanmalıdır. Bu aynı zamanda Anayasa’nın 2. maddesindeki ‘sosyal hukuk devleti’ ilkesinin gereğidir.”

Anayasa dışında uluslararası belgeler de var

Tanrıkulu ve Oran, yasa teklifinin gerekçesinde fakirlik ve sıkıntı içinde olan, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara ücretsiz su verilmesinin sosyal ve hukuksal gerekçelerini de ortaya koyarken; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ve Birleşmiş Milletler Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esasları (United Nations Guidelines On Consumers Protection) buna örnek olarak gösterdi. Gerekçede su hakkında en temel belge olan ve BM’nin 16.12.1996’da kabul ettiği Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ni, Türkiye’nin de 15 Ağustos 2000’de onayladığı ve 4 Haziran 2003’te de TBMM’de kabul ettiği bildirildi.

Gerekçede Anayasa’nın başlangıç bölümünün 6. paragrafı ile 17 ve 56. Maddelerinin de teklifin gerekçesini oluşturduğuna da vurgu yapıldı.

Yasa teklifine buradan ulaşabilirsiniz.