‘Su’ bitiyor

Kaynak: ntvmsnbc, 3 Temmuz 2012

CHP, Türkiye’de yaşanabilecek su sorununa karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, suyun, tüm canlıların yaşamını dolaylı veya dolaysız etkileyen en önemli doğal kaynak olduğu ifade edildi.

Bugün sadece Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede değil, dünya ölçeğinde de bir su kıtlığının bulunduğunun belirtildiği gerekçede, nüfus artışı ve küresel ısınmayla birlikte su kıtlığının gelecek yıllarda çok daha büyük boyutlara ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre yılda 1,6 milyon kişinin, temiz ve hijyenik su yokluğundan hayatını kaybettiğinin ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:”Su kirliliği ve kuraklık, ülkemizde özellikle Ege Bölgesi’nde varlığını artan bir yoğunlukla hissettirmektedir. Ege Bölgesi’nde, son 30 yıl gibi insan yaşamı için çok kısa sayılabilecek bir zaman aralığında su miktarı ve kalitesinde gelinen nokta ürkütücüdür. Son yıllarda yağışlardaki azalma gelecekteki olası bir felaketin habercisi olmuştur. Bölgemizde gerçekte yetersiz olan ve gelecekte küresel ısınmadan dolayı daha da azalacağı varsayılan suyun büyük bir bölümü kirli durumdadır. Kirlilik büyük ölçüde evsel ve endüstriyel atıklardan kaynaklanmaktadır. Son 30 yılda hızla artan kirlilik, sadece izlenmiş durum saptamaları yapılmış ve seyredilmiştir. 30 yıl önce, 20 kg ağırlığında, yayın balıklarının yaşadığı, insanların yüzebildiği nehirler, bugün açık kanalizasyon olarak kullanılmakta, evsel ve endüstriyel atıklar ne acıdır ki doğrudan denize boşaltılmaktadır. Belediyeler sağlıklı su elde etmekte zorlanmakta, su kirliliğinden kaynaklanan ciddi sorunlar yaşanmaktadır.”