Üç HES’in özelleştirme süreci başladı

uchesinozellestirilmesisureciKaynak: Hürriyet, 25 Ocak 2013
Bozüyük, Haraklı-Hendek ve Pazarköy-Akyazı HES’lerin işletme hakkının verilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, Bozüyük, Haraklı-Hendek ve Pazarköy-Akyazı Hidroelektrik Santrallerinin ihale şartnamesi çerçevesinde işletme hakkı, 710 bin dolar bedelle en yüksek teklifi veren Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti’ye verildi.

Eyyüpoğlu Mühendislik Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Özelleştirme İdaresi lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına karar verildi.

İmar planı değişikliği

İdare tarafından yayımlanan diğer bir tebliğe göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Muğla’nın Ula İlçesi Akyaka Beldesindeki toplam 19 bin 299,92 metrekare yüzölçümlü 3841 numaralı parsele “Konut Alanı (Emsal: 0.60, Hmax: 2 Kat), Trafo, Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına karar verildi.