5 HES projesine ‘acele kamulaştırma’

hes-acil-kamulastirmaKaynak: Gerçek Gündem, 16 Aralık 2013
Yurt genelinde halkın tepkisiyle karşılaşan HES projelerine devlet el attı. 5 proje için ‘acil kamulaştırma’ kararı çıkarıldı.

BirGün’de yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, bu haftaki toplantısında da çeşitli illerdeki HES projeleri için acele kamulaştırma kararları aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yazısı üzerine alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Trabzon’da yapılacak Manahoz Regülatörü ve HES projesi, Trabzon’un Yomra ilçesinde yapılacak Seydioğlu HES projesi, Giresun’un Yağlıdere ilçesi Kanlıca köyü yakınlarında yapılacak HES projesi, Artvin’in Yusufeli ilçesi’nde yapılacak Cala HES projesi, Ordu’da yapılacak Piro Regülatörü ve HES projesi için belirlenen taşınmazlar, Hazine adına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

‘YURT SAVUNMASI’ GEREKÇESİ

Bakanlar Kurulu kararı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine dayanıyor. Söz konusu madde, yurt savunması ve olağanüstü durumlarda acele kamulaştırma yapılabileceğini belirtiyor.
Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesi ise şöyle: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu’nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulu’nca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10. madde esasları dairesinde ve 15. madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10. maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir…”

***

Gaziosmanpaşa’da ve Samsun’da dönüşüm başlangıcı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri de Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi. Kurulun ilgili kararı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayının ardından dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yenidoğan Mahalleleri ‘6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’ Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre riskli alan ilan edildi. Öte yandan, Samsun’un Tekkeköy ilçesinde belirlenen alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısı ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla “Lojistik Köy Projesi Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan edildi. Tekkeköy’de ayrıca Fuar ve Kongre Merkezi için belirlenen alan da “Kentsel Dönüşüm Proje” alanı ilan edildi. Kararlar, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlandı.

***

Riskli alan ilanına karşı yasal haklar

Bakanlık veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin katılımıyla teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilmelidir. Müdürlük, binanın paydaşlarının sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir.

ÇEVRE BAKANI ‘HES’LER ÇEVREYE ZARAR VERİYOR’ DEMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, tepkiyle karşılanan HES projeleri ile ilgili kısa bir süre önce şunları söylemişti:

“Türkiye , yılda 60 milyar dolarlık enerji ithal ediyor. Nükleer santral olmadan bu işin altından kalkamayız. HES’lerle de olmaz. HES’lerle ufak dereleri mahvediyoruz. 10 megavattan az enerji üretecek HES’lere kesinlikle vermeyeceğiz. Bundan sonra bunun hesabını sorarsınız.”