Tüm HES’ler incelensin

tum-hesler-incelensinKaynak: Radikal, İdris Emen, 13 Nisan 2014
Türkiye’nin ilk şehir içi HES’i olan Kavak HES projesiyle ilgili bilirkişi raporunda, ÇED raporu için bölgedeki diğer 7 HES’in de incelenmesi gerektiği belirtildi.

Artvin ’in Arhavi ilçesinde şehir merkezine yapılan Kavak Hidroelektrik Santralı ( HES ) için çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verilmişti. Bölge halkı ise bu raporun ‘bütünsel havza planlaması’ yapılmadan verildiğini belirterek raporun iptal edilmesi için Rize İdare Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, raporun yeniden değerlendirilmesi için bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. HES inşaatının bulunduğu bölgede incelemede bulunan bilirkişi heyeti tekil olarak değerlendirildiğinde Kavak HES projesinin tek başına bölgenin ekosistemine zarar vermeyeceğini, ancak aynı dere üstünde sekiz ayrı HES’in bulunduğunu, dolayısıyla bölgede bulunan bütün HES’lerin bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bireysel proje uygun

Bilirkişi heyeti hazırladığı raporda şöyle dedi: “Kavak HES projesi için verilen ÇED olumlu kararı bireysel proje bazında uygun olmakla birlikte, aynı havzada işletmede ve planlamada olan 7 adet diğer HES projeleriyle birlikte değerlendirilmediği için, HES projelerinin ilgili akarsu havzasına ait ekosistem bileşenleri üzerindeki bütünleşik etkisinin dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Böyle bir analiz yapılmadan aynı akarsu havzasında 8 adet HES inşaatı ve işletmesinin ekosistem üzerindeki geri dönüşümü olmayan çevresel etkilere neden olamayacağını söylemek mümkün değildir.” Heyet, ÇED olumlu raporda HES’in yapılacağı alanda firmanın ne kadar ağaç keseğiyle ilgili bilgi verilmediğini, bu nedenle ÇED olumlu raporunun eksiklikler içerdiğini belirtti.