Diagram: Enerji sektörü ne kadar su harcıyor

enerji-sektorunda-su-israfi-atik-water-waste-energy-1Kaynak: Enerjienstitüsü, 24 Haziran 2014
ABD’de enerji sektöründe ne kadar su israf edildiğini gösteren ilginç bir diagram yayınlandı. Grafikte, Amerika’da enerji sektörünün ne kadar verimsiz su kullandığı gösterildi. ABD Enerji Bakanlığı, küresel ısınma üzerindeki etkilerini görmek için su ile güneş arasında ilişkiye yoğunlaştı.

Bu kapsamda, su-enerji teknoloji takımı yeni bir rapor yayınladı. Raporda, termoelektrik üretimin tatlısu tüketiminin yüzde 4′ünü tükettiği tespit edildi. Denizden çekilden suların yüzde 95′inin kömür, nükleer, gas, jeotermali içeren termoelektrik soğutmada kullanıldığı belirtildi.

Raporada, gelecekte karbon yakalama gibi bazı enerji teknolojilerin uygulamlarında artış ile enerji sistemlerinde su kullanımının artacağı vurgusu yapılırken, rüzgar ve fotovoltaik güneş gibi teknolojiler ile tüketimin azalacağı yazıldı.

Soğutma sistemli santrallar, ABD’nin elektrik ihtiyacının yüzde 23′ünü karşılarken, bütün satnrallarda kullanılan suyun üçte ikisini kullanıyor. ABD’de kömür santralarının yarısından fazlasında su soğutma kullanıyor. Bu oranın hızla değişebileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz aylarda, ABD Enerji Bilgi İdaresi kısa dönemde kapatılmasını öngördüğü kömür santralları oranını yüzde 50 olarak açıklamıştı. 2016′ya kadar 60 GW kurulu gücünde kömür santralının kapatılacağı tahmin ediliyor. ABD kurulu gücünün gelişimini aşağıdaki grafikte bulabilirsiniz:

amerika-elektrik-kurulu-gucu