Burdur’da ön ödemli su sayaçlarına isyan

Burdur-su-sayaci-isyaniCHP’li Burdur Belediyesi, 3 Aralık günü yapılacak olan meclis toplantısında ildeki mekanik su sayaçlarının yerine ön ödemeli akıllı su sayacı sistemine geçilmesini görüşme kararı aldı. Burdur Sivil Toplum Platformu, bugün yapılacak Belediye Meclisi aralık ayı oturumunda görüşülecek 7. gündem maddesine ilişkin Cumhuriyet Meydanı’nda eski belediye binasının önünde dün basın açıklaması yaparak, belediye meclisi üyelerinden teklifi reddetmelerini talep ettiler.

‘BELEDİYELER YURTTAŞI MÜŞTERİ GİBİ GÖRÜYOR’
Ön ödemeli akıllı sayaç sistemine geçilmesinin ülkenin pek çok kentinde sorunlara yol açtığını anımsatan Arslan, “yenilenecek sayaç bedellerinin önemli bir gelir olacağı, ticari bir meta olarak peşin parayla satılacak suyun, ciddi bir getirisinin olacağı nedeniyle ön ödemeli akıllı su sayaçlarına geçildiği görülmektedir. Belediyelerin, belde halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişilikler olduğu gerçeği ortadan kaldırılarak; tüm hizmetleri müşterisi olarak gördüğü yurttaşlara parayla satıp, ciddi paralar kazanan birer şirket olarak görüldüğü bir anlayış yerleştirilmeye çalışılmaktadır” dedi.

ANKARA VE BOLU’DAKİ BENZER UYGULAMAYI YARGI İPTAL ETTİ
Halkına ön ödemeli akıllı su sayacını zorlayan belediyelerden biri olan Bolu Belediyesi’nin uygulamasında Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin önce yürütmenin durdurulması,ardından ise iptal kararı vererek, ön ödemeli su sayacı zorlamasını hukuka aykırı bulduğunu anımsatan Arslan, “Ankara 5. İdare Mahkemesi Ankara Belediyesi kararına dayanarak ASKİ’nin kartlı su sayacı takılması konusundaki dayatmasının hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş ve bu yönde alınmış yerel yönetim kararını iptal etmiştir” diye konuştu.

‘SU SAYACININ ZORLA DEĞİŞTİRİLMESİ ANAYASA’YA AYKIRI’
Mekanik su sayaçlarının değiştirilmesinin, teknolojik ve yasal bir zorunluluk olmadığını anımsatan Arslan, su tüketim faturalarında da belirtildiği gibi su sayaçlarının mülkiyeti aboneye ait olduğunu dile getirdiği açıklamasında, aboneye ait olan sayacın zorla değiştirilmesinin, Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlali anlamına geldiği görüşünü savundu.

‘ÖN ÖDEMELİ SİSTEM HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK’
Ön ödemeli su sayaçlarının sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu savunan Arslan, “ön ödemeli sayaç kullanımının doğal sonucu, kontörü biten ve yeni kontör almak için parası olmayan abonenin, içme, temizlenme, bulunduğu yeri temizleme, dolayısı ile sağlık hakkından mahrum kalması demektir. Parası olmayan insanların, çocukların, bu uygulama ile susuz kalması söz konusudur. Bu durum sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Hiçbir kurumun insanları susuz bırakma yetkisi yoktur. Anayasa uyarınca, insanlar sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ön ödemeli sistemin Burdur halkının sağlığını tehlikeye sokacağı açıktır” dedi.

MECLİS ÜYELERİNE ‘İNSANLIK SUÇU İŞLEMEYİN’ ÇAĞRISI
Açıklamasında belediye meclis üyelerine seslenen Arslan, şunları söyledi: “mekanik su sayacından, kartlı ön ödemeli akıllı su sayaç sistemine geçilmesi kararı vermeniz halinde neden olacağınız insanlık suçunu bir kez daha hatırlatmak isteriz! Alacaklarınızı Türk Ticaret Kanunu kapsamında icra yolu ile alabilirsiniz. Kanunlarımız buna müsait, ama alacağınızı, o evde yaşayan insanların yaşamsal ihtiyaçları olan suyu keserek tahsil edemezsiniz. Parasını ödeyemediği için suyunu keseceğiniz ailede, yoksulluğun faturasını evin kadınına ve çocuklarına keserek, onları adeta ölüme mahkum ederek ağır bir insanlık suçu işlemiş olursunuz!

Burdur Sivil Toplum Platformu’nun  basın açıklaması metni

2 Kasım 2014

Türkiye gündemine 2004 yıllarında giren ön ödemeli sayaç uygulamalarının değerlendirerek, aşağıdaki açıklamayı ve çağrıyı yapma gereği duymuştur.

Türkiye örneğinde yaşandığı üzere ön ödemeli su sayacı uygulamasının gerekçesi olarak;

Sayaç okuma işlemleri, faturalandırma ve tahsilat giderlerini ortadan kaldırdığı, abonelerin istediği kadar su kredisini sabit fiyat garantisi ile alıp tarife değişikliğinden etkilenmedikleri, hatalı okumadan dolayı yüksek rakamlı fatura ödemeye mecbur kalmadıkları, borcundan dolayı sayaç sökme-takma ücretine mahkum olmadıkları gibi kolaylıklar getirdiği iddia edilmeye çalışılsa da;

Yenilenecek sayaç bedellerinin önemli bir gelir olacağı, ticari bir meta olarak peşin parayla satılacak suyun , ciddi bir getirisinin olacağı nedeniyle ön ödemeli akıllı su sayaçlarına geçildiği görülmektedir.

Belediyelerin, belde halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan tüzel kişilikler olduğu gerçeği ortadan kaldırılarak; Tüm hizmetleri müşterisi olarak gördüğü yurttaşlara parayla satıp, ciddi paralar kazanan birer şirket olarak görüldüğü bir anlayış yerleştirilmeye çalışılmaktadır.

Halkına ön ödemeli akıllı su sayacını zorlayan belediyelerden;

Bolu Belediyesinin uygulamasında Sakarya 1. İdare Mahkemesi önce yürütmenin durdurulması, akabinde iptal kararı vererek, ön ödemeli su sayacı zorlamasını hukuka aykırı bulmuştur.

Ankara 5. İdare Mahkemesi Ankara Belediyesi kararına dayanarak ASKİ’nin kartlı su sayacı takılması konusundaki dayatmasının hukuka aykırı olduğunu tespit etmiş ve bu yönde alınmış yerel yönetim kararını iptal etmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kartlı su sayacı uygulamasında Ankara 11. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma Kararı verdiği gerekçesinde, …hizmetin karşılığının alınmasının, hizmetin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olduğu, dava konusu olayda sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacının takılması işleminin kamu hizmeti sunumunun peşin ödemeye bağlanarak anılan anayasal ve yasal kamu hizmeti anlayışına uymayan ticari niteliği ağır basan yeni bir ilişki biçimi oluşturmak istendiği, belirtilerek, sökülen su sayaçlarının yerine kartlı su sayacı takılmasını hukuka aykırı olduğu ve yürütmesinin durdurulması gerektiği kararı verilmiştir.

Yine Ankara Büyükşehir Belediyesinin ön ödemeli kartlı sayaç uygulamasına, Ankara Barosu Başkanlığı’nın 2005 yılında Ankara 7. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada su sayaçlarının ön ödemeli elektronik kartlı sayaçla değiştirilmesine yönelik kararı ile sayaç bedeli olarak 200 TL, montaj bedeli olarak 100 TL alınmasına yönelik kararını iptal ettirmiş ve karar 24 Haziran’da Danıştay tarafından da onanmıştır. Danıştay 8. Daire’nin, 2007/77020 E. Ve 2007/4496 K. sayılı, 24.06.2008 tarihli kararı ile onanan Ankara 7. İdare Mahkemesi kararında da hizmetin karşılığının alınmasını, hizm etin sunulmasından sonra gerçekleşecek bir aşama olarak belirlendiği özellikle vurgulanmıştır.

Mekanik su sayaçlarının değiştirilmesi, teknolojik ve yasal bir zorunluluk değildir. Su tüketim faturalarında da belirtildiği üzere su sayaçlarının mülkiyeti aboneye aittir. Aboneye ait olan sayacın zorla değiştirilmesi, Anayasa‘nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkının ihlalidir.

Ön Ödemeli Su Sayaçları sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Ön ödemeli sayaç kullanımının doğal sonucu, kontörü biten ve yeni kontör almak için parası olmayan abonenin, içme, temizlenme, bulunduğu yeri temizleme, dolayısı ile sağlık hakkından mahrum kalması demektir. Parası olmayan insanların, çocukların, bu uygulama ile susuz kalması söz konusudur. Bu durum sosyal devlet ilkesine aykırıdır.

Hiçbir kurumun insanları susuz bırakma yetkisi yoktur. Anayasa uyarınca, insanlar sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Ön ödemeli sistemin Burdur halkının sağlığını tehlikeye sokacağı açıktır.

Sayın Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri,

03.12.2014 Günü, mekanik su sayacından, kartlı ön ödemeli akıllı su sayaç sistemine geçilmesi kararı vermeniz halinde neden olacağınız insanlık suçunu bir kez daha hatırlatmak isteriz !

Alacaklarınızı Türk Ticaret Kanunu kapsamında icra yolu ile alabilirsiniz. Kanunlarımız buna müsait, ama alacağınızı, o evde yaşayan insanların yaşamsal ihtiyaçları olan suyu keserek tahsil edemezsiniz.

Parasını ödeyemediği için suyunu keseceğiniz ailede, yoksulluğun faturasını evin kadınına ve çocuklarına keserek, onları adeta ölüme mahkum ederek ağır bir insanlık suçu işlemiş olursunuz !

Sayın Belediye Başkanı ve Değerli Meclis Üyeleri,

Dün olduğu gibi bu günde halkımızın gözü kulağı ve sesi olan Burdur Sivil Toplum Platformu olarak sizleri, Meclis gündemine getirilen ve tehlikelerini yukarıda sıraladığımız ön ödemeli akıllı su sayacı uygulamasını kabul etmemeye çağırıyoruz.
Tüm bu uyarılara rağmen, ön ödemeli akıllı su sayacı uygulamasını kabul edecek olursanız, emsal teşkil eden yargı kararlarıyla konuyu yargıya götürerek halkımızın mağduriyetini önlemeye çalışacağımızı bilmenizi isteriz.

Halkımıza ve ilgililere önemle duyururuz

Kaynak: Habersol, burdurweb