Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Milletvekili Adaylarına Soruyor!

hasankeyfHasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nin etkilediği beş ilde (Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak) dört büyük partiden (HDP, AKP, CHP, MHP) milletvekilli adayı olan şahıslara aşağıdaki soruları gönderdi. Girişim, sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan çok büyük yıkımlara neden olacak Ilısu Projesi hakkında adayların ne düşündüklerini ve bu projeye karşı bir duruşları olup olmadığını öğrenmek istiyor. 

Ulaşabildikleri (en az üçte birinin iletişim bilgisine internet üzerinden hiçbir şekilde ulaşılamadı) adaylardan 2 Haziran’a kadar yazılı cevap bekliyorlar. Cevapları web sitelerinde (www.hasankeyfgirisimi.net) paylaşacaklar.
7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’nden etkilenen beş ildeki (Batman, Siirt, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak) milletvekili adaylarına yöneltilen Ilısu Projesi hakkındaki soruları aşağıda bulabilirsiniz:

26 Mayıs 2015

Sayın milletvekili adayı,

Biz Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi olarak 2006 yılından beri Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi’ne karşı sosyal, kültürel ve ekolojik etkilerinden dolayı mücadele etmekteyiz. Bölgemizin en büyük yatırım projesi olan Ilısu Projesi’ni toplumumuza yarardan çok zarar getireceği için alternatifler de önererek istememekteyiz. Mücadelemiz boyunca yerel ve bölgesel aktörlerle iletişimi arayan bir girişim olarak 7 Haziran 2015’te yapılacak seçimler vesilesiyle sizinle de iletişime geçmeyi gerek duyuyoruz. Aşağıda sıraladığımız soruları en geç seçimlerden beş gün öncesine kadar cevaplandırırsanız çok seviniriz. Vereceğiniz cevapları diğer milletvekilleri adaylarından alacağımız cevaplarla birlikte kamuoyuna açıklayacağız.

Girişimimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitemize bakabilirsiniz.
Sorular

1) Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi hakkındaki düşüncelerinizi kısaca öğrenebilir miyiz? Bu projeyi doğru buluyor musunuz?

2) Ilısu Projesinin en az %85’inin bitmesine rağmen Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin kesin bir dille bu projeye karşı çıkmasına nasıl bakıyorsunuz? Vereceğiniz cevabı kısa gerekçelendirir misiniz?

3) Ilısu Barajı gölünün altında kalabilecek alan ve köylere gidip göç etmek zorunda kalacak insanlarla onların geleceğini konuştunuz mu hiç? Yanıtınız Evet, ise sizin açınızdan en önemli sonuç neydi?

4) Daha önceki yıllarda DSİ (Devlet Su İşleri – hükümet kanadında Ilısu Projesinden sorumlu kuruluş) ve hükümetçe iddia edilenin tersine Hasankeyf’teki kültürel varlıkların çok azının taşınması hedefleniyor. Örneğin tarihi köprünü ayaklarının şu an restore edilip su altında bırakılması amaçlanıyor. Kültürel mirasın neredeyse hepsinin su altında kalıp tahrip edilmesine ne diyorsunuz?

5) Ilısu Projesi’nin Çevre Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED) olmadan inşa edilmesini biz bir skandal olarak görmekteyiz. Seçilmeniz durumunda çağdaş ve demokratik bir ülkede olması gereken kriterlerin uygulanmasını dile getirecek misiniz?

6) Ilısu Projesi tamamlandıktan sonra sulama amaçlı olarak Dicle Nehri üzerinde Cizre Barajı’nın kurulması planlanmaktadır. Dicle havzasında bütün sulama projeleri tamamlanınca Irak’a akan suyun %43’i kesilecektir. Tamamen Dicle ve Fırat’ın sularına dayanan sulu tarımı ve içme suyu temini nedeniyle, Irak çok hassas bir konumda ve bundan dolayı Ilısu Projesi Irak açısından hayati bir sorun. Su çatışmasının doğması ve Irak’ın çölleşmesi açısından Ilısu Projesi’nin sorunlu olduğunu düşünüyor musunuz?

7) Bir kaç defa kamuya açık toplantı ve mitinglerde, DSİ ve hükümet yetkilileri kamuoyunun önünde Ilısu Projesi’nin bir güvenlik boyutu da olduğunu belirtti. Bizim edindiğimiz gözlemlere göre halkın önemli kısmı Ilısu ve başka barajların bu ifade edilen güvenlik boyutundan, yani Ilısu Projesi’nin bir çatışma aracı olarak kullanılmasından rahatsız. Özellikle çözüm sürecini düşünerek sizde de böyle bir rahatsızlık var mı?
8) Aralık 2014’te dört aylık bir aradan sonra Ilısu Projesi’nin inşaatı devam etti. Bu yapılırken çok daha uzak bölgelerden işçiler getirildi ve yüzlerce insan inşaat sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla korucu olarak işe alındı. Bir bölgenin daha fazla militarize edilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

9) Ilısu Projesi tamamlandığında kendi iliniz için hangi olumlu ve olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünüyorsunuz? Beklediğiniz sonuçları açıklar mısınız?

10) Ilısu Projesi hakkında seçim boyunca herhangi bir açıklama veya etkinlikte bulundunuz mu veya bulunmayı düşünüyor musunuz? Yanıtınız Evet ise bunu kısaca açıklar mısınız?

11) Eğer Ilısu Projesi hiç yapılmamış olsaydı ve siz şahıs olarak merkezi hükümetin başında olsaydınız; su, elektrik ve kalkınma amaçlı hangi tür projeleri tercih ederdiniz?

12) Ilısu Projesi’nin bitirilmeme veya su tutmama ihtimalini görüyor musunuz?

13) Önümüzdeki ay ve yıllarda Ilısu Projesi’nin bitirilmemesi ve/veya su tutmaması için girişimlerde bulunmayı planlıyor musunuz? Yanıtınız Evet ise bunlar nelerdir?

Kaynak: Hasankeyfgirişimi