Antalya’da kişi başına 7 bin metreküp su düşüyor

antalyanın-su-varlıklarıKaynak: Cihan, 09 Temmuz 2015
Yıllık 16,21 milyar metreküp kullanılabilir su potansiyeli bulunan Antalya’da kişi başına yıllık 7 bin 293 metreküp su düşüyor. Kişi başı yıllık bin 519 metreküp olan Türkiye ortalamasının çok üstünde olan bu miktarla Antalya’nın kullanılabilir su ihtiyacı bulunmuyor.

Antalya Kent Konseyi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 5 -6 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Antalya İçme Suyu ve Sorunları Sempozyumu 2’nin sonuç bildirgesi yayımlandı. Suyun, doğal ve kıt bir kaynak olduğu, bu bakımdan mevcut kaynakların korunmasının, sürdürülebilir kullanımının kentlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen sonuç bildirgesinde, Türkiye’nin, kişi başına düşen yıllık bin 519 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su azlığı yaşayan bir ülke olduğuna da işaret edildi.

Bildiride Antalya’yla ilgili şu ifadeler yer aldı: “Antalya’da 2014 yılı nüfus verilerine göre kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı yıllık 7 bin 293 metreküp civarındadır ve su zengini olarak sınıflandırılabilir. Antalya havzasında toplam 16,21 milyar metreküp/yıl kullanılabilir su potansiyeli bulunmaktadır. Antalya kentinin 2050 yılı için içme suyu ihtiyacı 250 bin metreküp/yıl olarak düşünülürse, kentsel su talebi havzanın su potansiyelinin yüzde 15’i kadardır. Antalya ilinde ucuz, temiz ve güvenilir su temin edilebilme potansiyeli mevcuttur.”

Bu zenginliğe karşın mevcut su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı için kısa, orta ve uzun vadeli su yönetimi (havza yönetim) planlarına ihtiyaç bulunduğuna da işaret edildi.