ABD içme suyu sistemleri alarm veriyor

_69359649_c0162037-copper_pipe_deposits-splFlint’te yaşanan su krizi ABD gündemini su sorununa yönlendirdi. İçme sularına karışan kimyasallar ve nükleer atıklar haber olmaya devam ediyor. Musluk sularının güvenilirliği üzerine yaşanan tartışma çok daha bütüncül bir sorunu tartışmaya açtı. Green Water-Infrastructure Academy Başkanı Tamim Younos ABD’nin tamamında su hizmetlerinde kullanılan altyapının değiştirilmesi gerektiğini gündeme taşıdı.

Younos’un yazısında ABD’de nüfusun %80’inin kentlerde yaşadığını ve bu nüfusa su hizmeti veren 60.000 belediyede içme suyu arıtma tesisi bulunduğu yer alıyor. The American Society of Civil Engineers 2013 Report Card’da yer alan bilgiye göre ABD’nin içme suyu altyapısının neredeyse tamamı eskimiş durumda. İçme suyu sistemlerinin yenilenmesi için gereken bütçeden ise her yıl 11 milyar $ eksik pay ayrılıyor.

Tahmini olarak ABD’de her yıl 240.000 su anahattında sorun yaşanıyor ve her yıl 23 milyon metreküp içme suyu tesislerden kullanıcıya ulaşana kadar sızıntılar nedeniyle kayboluyor.

2001 yılında yapılan başka bir araştırma ise ABD’deki su sistemlerinin yaklaşık 7 bini mikrobial içme suyu standartlarının altında kalarak 10,5 milyon insanı etkiliyor. Su dağıtım boru hatları ne kadar yaşlı ise mikrobiyal kirlenme de o kadar artıyor.

Younos’un yazısında ABD’nin içme suyu sistemlerinin ve su kaynaklarının karşı karşıya olduğu diğer önemli sorunlar da şu şekilde sıralanıyor: Su kaynakları ve içme suyunda ortaya çıkan yeni kirletenler (eskiyen boru hatlarında görülen kirletenler, Flint’te olduğu gibi kurşun boru hatlarında yaşanan sızmalar, suya karışan kimyasalların su sistemleri ile etkileşime girmesi sonucu ortaya çıkan kirletenler), yüksek enerji tüketimi (içilebilir su ve atık su sektörleri yılda 75 milyar kWs elektrik tüketiyor yani ABD yıllık enerji tüketimin %4’ünü gerçekleştiriyor) ve iklim değişiminin neden olduğu belirsizlik ve tehditler.

inside-flint-pipes-min-tang-and-kelsey-pieper
Flint’te kullanılan kurşun borularda yaşan bozulmayı gösteren bir fotoğraf.

Tüm bunlardan yola çıkan Younos, su arıtma teknolojisindeki gelişmelerin tek başına yeterli olmadığını ve tüm boru sistemlerinin yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca merkezi su sistemleri yerine küçük yerel su sistemlerinin kurulması gerektiği üzerinde duruyor. Böylece boru hatları daha kısa olacak ve değiştirmek ve yaşlanma sorunları ile mücadele etmek kolaylaşabilecek. Ayrıca kısa borular suyun ulaştırılmasındaki mesafeyi azaltacağından enerji kullanımından da tasarruf edilebilecek.

Younos içme suyu hizmetlerine her yıl 11 milyar $ eksik bütçe ayrıldığını belirtiyor. Oysa dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD, 2015 yıllık bütçesinden 609 milyar $ yani bütçenin %15.8’ini silahlanma ve savunma harcamalarına ayırmıştı. ABD’nin insan yaşamını ve tüm ekolojiyi yok eden savaş teknolojisine ve istihbarat faaliyetlerine ayırdığı bütçe, kendisinden sonra savunma harcamalarına en fazla bütçe ayıran 7 ülkenin toplamından daha fazla. Yıllık bütçenin %15.8’ini savunmaya ve orduya harcayan ABD’nin vatandaşlarına temiz, içilebilir su sağlayabilmek için bütçesinden sadece %0.3 daha fazla pay ayırması gerekirken bunu yapmaktan geri duruyor.

total_spending_pie,__2015_enacted

 

Kaynak: Roanoke, National Priorities