Kolorado’da yağmur suyunu depolama yasağı sorun yaratıyor

shutterstock_287686268Kolorado, ABD’nin Batısında yer alan ve kuraklık sorunu yaşamakta olan eyaletlerinden bir tanesi. Eyalet kanunları suyun yönetimi konusunda ilginç bir sisteme sahip. Su kullanım hakkı “ilk gelen ilk kullanır” gibi bir öncelik hakkı üzerine kurulu. Her hangi bir su kaynağının kullanım hakkı önce oraya ilk yerleşenlere daha sonra azalan miktarlarla daha sonra gelenlere veriliyor. Kuraklık arttıkça bu sistem çatışmalara neden oluyor.

Kolorado’da yaşayan bahçe ve küçük toprak sahiplerinin variller içerisinde yağmur suyunu biriktirmesi diğer çiftçilerle aralarında sorun yaşamalarına neden oldu. Yağmur suyunun depolanmasına karşı çıkanlar yeraltı sularını beslemesi gereken suyun tutulduğunu, böylece “ilk gelen ilk kullanır” kuralının ihlal edildiğini söylüyorlar. Yağmur suyunu depolayanlar ise sadece bahçe sulamaya yetecek kadar suyu biriktirdiklerini ve yeraltı sularını azaltacak bir etkisi olmadığını söylüyorlar.

barrel colordoTartışmanın alevlenme nedeni ise yağmur suyu biriktirmeyi fiilen yasak hale getiren yasada değişiklik yapılmasını öngören bir yasa önerisi oldu. Buna göre ev sahiplerinin 55 galonluk 2 varilden fazla olmamak kaydı ile yağmur suyunu biriktirmelerine izin verilebilecek. Yasa önerisi 61’e 3 gibi büyük bir çoğunlukla eyalet meclisinden geçerken onay için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Yasaya karşı çıkanlar arasında tarım ve su lobileri de var.

Kolorado, ABD’de yağmur suyu depolamanın yasak olduğu tek eyalet. Kolorado Üniversitesi’nin yayınladığı araştırma sonuçlarına göre ise bir araziye ortalama 8000 galon yağmur suyu düşüyor. Araştırma ev sahiplerinin 100 galon yağmur suyunu depolamasının toprak sularına hiç bir etkisinin olmadığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Colorado Independent, The Durango Herald, Think Progress

barrels