BM 2015 felaketler raporu yayınladı: Felaketlerin sıklığı artıyor

Devastation caused by typhoon HaiyanBirleşmiş Milletler 2015 yılında gerçekleşen felaketlerin rakamlarını açıkladı. Dünya çapında deprem, sel, kuraklık, salgın hastalıklar gibi 346 felaket rapor kaydedilirken 22.773 kişinin öldüğü, 98,6 milyon kişinin etkilendiği ve 66,5 milyar dolar zarar oluştuğu belirtildi.

BM yetkilisi Robert Glasser son yıllarda giderek sıklaşan ve rakamsal olarak artan sel, salgın ve kuraklık gibi felaketlerin temelinde iklim değişimi olduğunu söyledi. Glasser insani ihtiyaçları karşılamak için yeterince bütçe ayrılmadığını belirtirken her bir krizin bir diğerini tetiklediğine vurgu yaptı. Kuraklığın kentlere göç dalgasına neden olduğunu, kitlesel göçün ise Afrika’da iç savaşlara neden olduğunu söyledi.

Glasser BM’nin küresel yardım bütçesinin 2014 yılında sadece %0,4’ünü felaket riski azaltma programına ayırdığını ve gelecek ay İstanbul’da gerçekleşecek Dünya İnsani Yardım Zirvesi’nde bu bütçenin %1’e çekilmesinin planlandığını söyledi.

The Guardian’ın hazırladığı veriye göre 1991-2010 yılları arasında toplam 3,3 trilyon dolar insani yardım için harcanmış durumda. Ancak bunun büyük kısmı (69,9 milyar dolar) acil yardım için harcanmış. Risk azaltma faaliyetlerine ise sadece 13,5 milyar dolar ayrılmış. Buna göre felaket sonrası için ayrılan pay, felaketlerin önlenmesi için ayrılan bütçenin tam 5 katı. Risk azaltma yöntemleri erken uyarı sistemleri, fırtına panelleri gibi uygulamaların yanı sıra risk temelli bir planlamayı da içeriyor. Örneğin nehir yatağına hastane yapılmaması gibi.

Kaynak: The Guardian