Çin’in yeraltı sularının %80’inden fazlası kirli

Yakın zamanda yayınlanan bir hükümet raporu, Çin’in yeraltı sularının %80,2’sinin içmeye elverişsiz olduğunu ortaya çıkardı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı’nın aylık raporuna göre, kirlilik ve aşırı tüketim su kaynakları üzerinde büyük bir tehdit oluşturuyor.

2015 yılında ülke genelinde 2103 su kuyusu üzerinde yapılan araştırmanın endişe verici bulguları var. Bu araştırma dahilinde, Bakanlık, su kalitesini 1 ila 5 arasında sınıflandırarak değerlendirdi. Buna göre, hiçbir su kaynağı en yüksek su kalitesi olan 1. sınıf su standartlarına erişemiyor.  2. ve 3. sınıf kalite standartlarını sağlayan su kaynaklarının oranı %19,9. Doğrudan insan tüketimine elverişli olmayan son iki kategori ise 4. sınıf %32,9 ve 5. sınıf %47,3 ile yeraltı su kaynaklarının çoğunluğunu oluşturuyor.

Sularda bulunan en önemli kirleticiler, amonyak, nitrit ve nitratlar iken, bazı alanlarda ağır metallere ve toksik organik bileşiklere de rastlandı. Bu kirleticilerin önemli bir kısmının tarım ve hayvancılıkta kullanılan kimyasal gübreler vb. maddeler başta olmak üzere diğer antropojenik aktiviteler sonucu yeraltı suyu kaynaklarına karıştığını not düşelim.

Aynı rapora göre Çin’in yeraltı suyu kaynaklarından aşırı mikarda su çekiliyor. Ocak 2016’da Çin’in düz arazilerindeki yeraltı su rezervlerinin miktarı bir yıl öncesine kıyasla 8,24 milyar m3 azaldı.

Kamu ve çevre ilişkileri üzerine çalışmalar yapan Pekin merkezli bir enstitü olan Institute of Public and Environmental Affairs’in başkanı Ma Jun; Çin’in kentsel bölgelerinde içme suyunun genelde derinde bulunan, dolayısıyla kolaylıkla kirlenmeyen yeraltı kaynaklarından geldiğini, ancak kırsal kesimlerde insanların kirliliğe daha açık olan sığ yeraltı suyu kaynaklarını kullandıklarını belirtiyor.

Ma Jun aynı zamanda yeraltı suyu kaynaklarının arıtılmasının oldukça zor olduğuna dikkat çekiyor ve aşırı miktarda çekilen suların kaya kırılmaları ve çökmeler gibi ikincil facialara da neden olabileceğini vurguluyor.

Dünyanın giderek azalan tatlı su kaynaklarının, planlanan yüzlerce yeni kömürlü termik santral ile tükenmenin eşiğine getireceğini gösteren araştırmalarda var. Bu araştırmalardan biri bu yıl Dünya Su Günü’nde Greenpeace tarafından açıklandı.  Araştırmada, 2013 yılı sonu itibariyle  dünyadaki 8 bin 359 kömürlü termik santral ünitesinin 1 milyar insanın temel tatlı su ihtiyacını karşılayacak kadar su tükettiğini, yapılması planlanan  2 bin 668 santral ile  santrallerin kullandıkları yıllık su miktarının 32 milyar metreküpe yükseleceği belirtiliyordu. Bu ek santallerin 4’te 1’ininde yapılacağı bölgeler  halihazırda yıllık tatlı su artışının, kullanılanın suyun altında olduğu yerler. Çin işte bu bölgelerin başında geliyor. Hindistan ve Türkiye’de “kırmızı liste alanları” olarak ifade edilen bu bölgeler arasında. Yani hem su kıtlığı çekecek ama buna rağmen su varlıklarının kirlenip tükenmesine yol açacak enerji politikalarını hayata geçiren ülkeler arasında.

Kaynaklar: China.org, Hindustan Times