Venezuela’da kuraklık önlemleri: Haftasonu tatili 3 güne çıkacak!

3500El Nino hava olayları nedeniyle çok ciddi bir kuraklık döneminden geçmekte olan Venezuela kuraklıkla mücadele için yeni önlemler açıkladı. Bunlar arasında en ilginç olanı en kurak aylar olan Nisan ve Mayıs aylarında Cuma günlerinin de tatil ilan edilmesi oldu. Özel sektörü  içerip içermeyeceği henüz belli olmayan tatil günlerinin uzatılması kararı ile üretim azalacağı için enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan bir ülke. 1999 yılında büyük umutlarla iktidara gelen Chavez yönetimi yoksullukla mücadele için ciddi sosyal kampanyalara girişmişti ve petrol gelirleri bu kampanyalar için önemli bir gelir kaynağı idi.

Venezuela dünyanın en büyük petrol ihracı yapan ülkelerinden biri olarak fosil yakıtların kullanımında ve iklim değişikliğinde büyük bir sorumluluk taşıyor. Ancak kendi enerji ihtiyacını petrolden değil daha çok hidroelektrik santrallerden sağlıyor. Kuraklık nedeniyle ise bu santraller verimli çalışmıyor, tedbirler bu nedenle alındı.

Screen Shot 2016-03-17 at 11.13.44 AM

Venezuela örneği kuraklık ve su kıtlığı ile mücadelede barajların neden çözüm olmadığını gösteriyor. Türkiye’de de hükümet ve devlet yetkilileri kuraklık olmadığını kanıtlamak için baraj seviyelerini sık sık dile getiriyorlar. Kuraklıkla mücadele yöntemi olarak da daha fazla baraj yapımını savunuyorlar. Oysa iklim değişikliğinin ana nedeni fosil yakıtların (petrol, doğal gaz, kömür) kullanımı ile atmosferdeki sera gazlarının artması ve bunun da gezegenin sıcaklığını arttırması. Bir de arazi yapısındaki radikal değişiklikler yani ormanların, sulak alanların, meraların hızla yok edilmesi iklim değişikliğinin nedenleri arasında sayılıyor. Fosil yakıt kullanımı acilen durdurulup rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji  kaynaklarına dönülmediği sürece küresel ısınmanın engellenemeyeceği çok açık. Küresel ısınma ise yer yüzündeki tatlı su kaynaklarını giderek daha fazla yok ediyor. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum adı altında Türkiye’de yapılan barajlar ve HES’ler de tıpkı  Venezuela’da olduğu gibi yetersiz beslenmeden dolayı boş kalacak.

Venezuela enerji tasarrufu yapmak istiyorsa enerji politikalarını gözden geçirmek durumunda. En büyük petrol alıcısı olan ABD’ye ve diğer ülkelere petrol satarak küresel ısınmaya neden olan ülkelerden biri olmaktan vazgeçmeli  çünkü küresel ısınmanın bir sonucu olan kuraklık ile ulusal düzeyde başedilemez.

Haftasonu tatillerinin 3 gün olması ise sadece enerji tasarrufu açısından değil insanca bir yaşam için oldukça olumlu bir gelişme. Benzer uygulamalar İsveç’in bazı belediyelerinde de uygulanmakta. Ancak insan, emek ve doğa temelli bir yaklaşım, çalışanların karar mekanizmalarına doğrudan katılmasına bağlı. Enerji tasarrufu sağlamak amacı ile bürokratik mekanizmaların verdiği kararlar ise hükümetin kalkınma amaçlarının ötesine geçemiyor.

Kaynak: The Guardian