Yok olan Meke Gölü

Meke gölü kuruyorKaynak: Ogünhaber, 13 Nisan 2016

Kuşbakışı görünümü ile dünyanın nazar boncuğu olarak adlandırılmış olan Meke gölü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Konya’nın Karapınar ilçesine uzaklığı 8 kilometre olan Meke krater gölü Anadolu’nun gözü olarak adlandırılan bir göldür zemin kısmında oluşan iki patlama sonucunda ortaya çıkmış bir Krater gölüdür;  görüntü açısından göze hitap eden bir durumda olan jeolojik yapısının farklılığının dışında ayrıca meke kuşlarının da konaklama yeri olarak oldukça önem taşır.

Gölde konaklama sağlayan 100’ün üzerinde kuş türü bulunmaktadır. Bu kuşlardan bazıları küçük akbaba, kaya kartalı, flamingo, suna, saz delicesi, sakarmeke, angıt, delice doğan, kızılbacak ve uzunbacak kuş türleridir.

1989 yılında birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen Meke gölü 2003 yılında bölgede yeni bir kuyunun açılması yasaklanmış bir yerdir.  2005 Haziran’ında Uluslararası sulak alanların korunmasına ilişkin olan RAMSAR sözleşmeleri listesine dahil edilen bu göl;  birincil krater çukurunun uzunluğu olarak 800 metre, genişliği ise 500 metredir.  12 metre derinlikte olan gölün deniz seviyesinden uzaklığı 981 metre yüksekliktedir. Oldukça yüksek bir tuz oranına sahip olan gölün yaklaşık olarak tuz oranı yüzde 32 oranında bulunmaktadır.

Volkanik bir patlama sonucunda 5 bin yıl öncesinde oluştuğu söylenen krater Meke gölü zaman içerisinde suyla dolması suretiyle göle dönüşmüş ve sonrasında;  günümüzden 9 bin yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile ortasında tekrar bir volkan konisi oluşmuştur.  Zamanla o da suyla dolmuş ve ikinci bir göl şeklini almıştır.  Ada görüntüsü oluşturan volkanik kütlenin yapısı en şiddetli yağmurları dahi emebilecek yeteneğe sahiptir.

Meke Gölü’nün binlerce yıldır bozulmamasının en büyük nedeni ise budur;  ancak Meke gölü son yıllarda kurumaya yüz tutmaya başlamıştır. Buradaki kuraklığın artması ve bilinçsiz olarak yer altı sularının kullanılması; buna en büyük etken olmuştur.  Gölün bulunmuş olduğu Karapınar ilçesi Türkiye’de ortalama olarak yıllık yağışı en az alan bölgelerden biridir ve buharlaşma oranı da oldukça yüksektir. Kapalı bir havza içerisinde olan Meke gölü; bu nedenle kar ve yağmur sularından çok fazla faydalanamamaktadır.

Karapınar havzasında yapılmış olan ve suya ihtiyaç duyulan şeker pancarı tarımı yüzünden ovanın altındaki su kaynaklarının gittikçe tükenmesi de bu sonucu oluşturmuştur. Manzara olarak çok büyük bir çekicilik sunan Meke gölü; bir bataklık, koku yayan ve tuzla kaplanmış bir göl haline sahip olmaya yüz tutmuştur.