Fransa Su ve Hıfzıssıhha Hakkı’nı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu

Dünyada-susuzluk14 Haziran’da Fransız Parlamentosu Su ve Hıfzıssıhha Hakkı’nın etkin uygulanması üzerine 2715 nolu yasayı onayladı. Fransa böylece Su ve Hıfzıssıhha Hakkı’nı tüm vatandaşları için tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuş oldu.

Su ve hıfzısıhhanın bir insan hakkı olarak tanınmış olmasının sonucu olarak artık özellikle suya erişimde fiziksel veya ekonomik nedenlerden dolayı zorluk çeken Fransız vatandaşlarına devlet yardımı sağlanacak. Kabul edilen yasanın Fransa’da 1 milyon haneye olumlu etki edeceği söyleniyor.

Fransız yasama sistemine göre Fransız Parlamentonun onay verdiği yasa bir de Senato tarafından onaylanmak durumunda. Senato da yasayı onayladıktan sonra Su ve Hıfzıssıhha Hakkı tanınmış olacak.

Su Hakkı kampanyası olarak Türkiye devletinin de su hakkını bir insan hakkı olarak tanıması ve güvence altına alması için yıllardır mücadele yürütüyoruz. Fransa’da yıllardır bu mücadeleyi sürdüren ve sonunda başarıya ulaşan su hakkı aktivistlerini kutluyoruz.

Su Hakkı Kampanyası olarak, tüm yerel yönetimlerden musluklarımızdan temiz ve içilebilir lezzette su akması için, su hizmeti altyapılarını kamu kaynaklarıyla yenilemelerini ve temel ihtiyaçlarımız  için gerekli olan suyu hanelerimize ücretsiz sağlamalarını talep ettiğimiz imza kampanyasına okuyucularımızı ve destekçilerimizi imza vermeye çağırıyoruz. İmza kampanyası linki için tıklayınız.

Kaynak: Right to Water