Konferans Videoları: Havza Bazlı Su Yönetimi

12-13 Kasım 2016 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde Su Hakkı Kampanyası tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı’nın ilk oturumu olan “İstanbul’un Su Krizi ve Çözüm Önerileri”nin videosunu önceki günlerde sizlerle paylaşmıştık. Konferansın ikinci oturumunda ise “Havza bazlı su yönetimi” üzerine konuşulmuştu. Aşağıda bu oturumda yapılan konuşmaların videolarını bulabilirsiniz.

Bu oturumun ilk konuşmasını Su Hakkı Kampanyası aktivisti Ercan Ayboğa yaptı. Ayboğa, su varlıklarının ve etrafındaki canlı yaşamının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Aslında bu durumun uluslararası sözleşmelerde ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin de belgelerinde de yer aldığını ancak pratikte nasıl olması gerektiği konusunda konuştu. Havza bazlı yönetimin yerelden ve demokratik katılım prensibi ile uygulanması gerekirken su kullanım önceliklerinin belirlenmesi gerektiği üzerinde durdu. Havzaların kimi zaman birçok şehri kimi zaman ise Dicle ve Fırat havzalarında olduğu gibi birçok ülkeyi içine aldığı, bu nedenle yönetimde ulusal sınırların değil coğrafi özelliklerin temel alınması gerektiğini, bunun ise ancak tüm yerellerin demokratik bir katılım süreci ile yönetime dahil edilmesi ile mümkün olabileceğini anlattı. Ayboğa, Devletlerin ulusal, şirketlerin ise kâr odaklı çıkarlarının değil ortak yaşamın, ekolojik dengenin ve su adaletinin temel alınması gerektiğinden bahsetti.

Bu oturumda konuşan bir diğer konuşmacı ise Barselona’dan gelen Moises Subirana oldu. Subirana, Barselona’da son yıllarda yükselen su hareketinin geniş bir Su Yaşamdır Platformu’na dönüştüğünü ve 2014 yılında bu platformun diğer toplumsal hareketlerle birleşerek Müşterek Barselona Platformu’nu oluşturduğunu anlattı. Bu hareketin geçen yıl Barselona belediye seçimlerini kazandığını söyledi. Belediyenin göreve gelir gelmez %84’ü özel şirketlere devredilmiş durumda olan su ve kanalizasyon işlerini yeniden belediyeleştirmeye (remunicipalitation) başladığını anlattı.

Su Hakkı Kampanyası olarak önümüzdeki aylarda bir Uluslararası Su Mücadeleleri Konferans Kitapçığı’nı yayınlayacağız. Bu kitapçıkta, konferansta konuşulan sunumların bir kısmının makale haline getirilmiş versiyonları ve oturum konuları üzerine hazırlanmış çeşitli makaleler yer alacak. Kitapçığa internet sitemizden ve Su Hakkı Kampanyası ofisinden ulaşabileceksiniz.