Dersim’in ekosistemini bozacak karar: Mezarlıklar dahi kamulaştırıldı

Kaynak: Mezopotamya Ekoloji

Danıştay’ın 3 yıl önce “Milli parkta ekolojik denge bozulamaz” diyerek iptal ettiği Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapılmak istenen Konaktepe Barajı ile iki HES projesine Bakanlar kurulu kararı ile EPDK yeniden ön lisans izni alması üzerine Ovacık’da 81 bin 40 metrekarelik alan özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldı.

Danıştay’ın 3 yıl önce “Milli parkta ekolojik denge bozulamaz” diyerek iptal ettiği Dersim’deki Munzur Vadisi Milli Parkı’nda yapılmak istenen Konaktepe Barajı ile 2 adet HES projesine Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK’nin yeniden ön lisans izni alması üzerine Ovacık’taki 81 bin 40 metrekarelik alan özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldı. Bunun yanından Maliye Bakanlığı Milli Emlak memurları barajın yapılacağı alanda kamu tüzel kişiliğine ait köy meydanı, mezarlıklar, köy konağı, okullar, yeşil alanlarının kamulaştırma işlemlerini bitirdi.

Munzur Vadisi’ne yapılmak istenen Konaktepe Barajı ve Konaktepe HES I ve II için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca 2010’da Konaktepe Elektrik Üretim A.Ş.’ye Elektrik Üretim Lisansı verilmişti.

Dersim Baro Başkanı Barış Yıldırım, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açmıştı.

DANIŞTAY: EKOSİSTEM DENGE BOZULAMAZ

Danıştay 13. Dairesi Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nın onaylanmadığı, millî park niteliğini taşıyan Munzur Vadisi’nde su kaynaklarının kullanımı ve işletilmesinin yasak olduğu, kamu yararı olmadığı gerekçeleriyle yürütmeyi durdurmuştu.

EPDK ve şirketin karara itirazını Danıştay İdarî Dava Daireleri Kurulu reddetti. Danıştay, “Munzur Vadisi’ndeki baraj ve HES’lerde ÇED aranması şarttır” dedi. Bunun üzerine Danıştay 13. Dairesi EPDK elektrik üretim lisansını iptal etti.

Danıştay karar gerekçesinde milli parklarda tabii ekosistem değerinin bozulamayacağını gösterdi.

MUNZUR’U YARGI DA KORUYAMIYOR

Danıştay’ın vermiş olduğu karara karşı Çevre ve Orman Bakanlığı Munzur Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’nı imzalayarak, Munzur Vadisi Milli Parkı’nda inşa edilmesi planlanan Baraj/HES projelerinin yapılması hususunda üstün kamu yararı bulunduğu, enerji ihtiyacının yerli başka kaynaklardan karşılanmasının mümkün olmadığı hususunda vazgeçilmez ve kesin zorunluluk şartlarının oluştuğuna dair karar aldı.

İmar planlarına karşı açılan dava İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Dava kapsamında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması ara kararı alındı.

OVACIK ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINDI

Munzur Özgür Aksın Meclisi’nin bu karara karşı yürütmenin durdurulması ve iptal talebiyle açılan dava süreci devam ederken, baraj gövde inşaatının planlandığı Torunoba köyü ve çevresindeki köy, tüzel kişiliğine ait arazilerde Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak memurları tarafından kıymet takdir tespiti yapılarak baraj yapılması planlanan 26 kilometrelik alanda kamulaştırma işlemleri bitirildi. Yine bununla beraber Maliye Bakanlığı tarafından Ovacık ilçesindeki 81 bin 40 metrekarelik alan özelleştirme kapsamına alınarak satışa çıkarıldı.

MEZARLIKLAR DA KAMULAŞTIRILDI

Kamu tüzel kişiliğine ait kamulaştırılan yerlerde köy meydanı, çeşme, okul, mezarlıklar, köy konağı, yeşil alanlar ve arazi toprakları bulunuyor. Milli Emlak Memurlarının “güvenlik” gerekçesi ile gidemedikleri yerlere ise uydu fotoğrafları üzerinden arazilere kıymet takdir tespiti yapılarak kamulaştırıldı.

KÖY MUHTARLARI TUTUKLU

Köy tüzel kişiliğine ait taşınmaz mallarını kamulaştırıldığına yönelik tebligat gönderilen 11 köyün muhtarı ise tutuklu. Yine acil kamulaştırma işlemlerinin olduğu yerlerde olan köy sakinlerinin bundan bir bilgisi yok ve edinilen bilgilere göre, bir sonraki aşamanın da özel mülkiyetlerinin kamulaştırılacak.

DOĞA HARİKASI MİLLİ PARK BARAJ TEHTİDİ ALTINDA

Munzur Vadisi Milli Parkı, Dersim-Ovacık arasında uzanan Munzur Vadisi’nde, 42 bin hektarlık bir alan 1971 yılında Milli Park olarak ilan edildi. Bu bölgenin milli park olarak ilan edilmesinde etken olan başlıca veriler arasında, başta akarsu kaynakları ve gözeler olmak üzere zengin doğal özellikler, endemik bitki ve yöreye özgü hayvan türleri ile zenginleşen bitki örtüsü ve yaban hayvanları geliyor.

Alevilik inancı bakımından ibadet merkezi olan ve yöre mitolojisinde önemli bir yer tutan ve doğal güzellikleriyle ünlü Munzur Vadisi, 55’i sadece Munzur’da 227’si Türkiye’de yetişen bin 518 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Munzur Alası, Çengezli Boynuzlu Keçi, Bezuvar Dağ Keçisi, Ur Kekliği gibi çeşitli endemik fauna türlerini barındırıyor.