Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri açıklandı

Maden işletmeleri tarafından 2016 yılında 241 milyon metreküp su çekilmiş. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Maden işletmeleri su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2016 yılında 241 milyon metreküp su çekti. Çekilen suyun yüzde 54,4’ü kuyudan, yüzde 22,9’u deniz ve kaynaktan, yüzde 5,4’ü ocak içi sudan, yüzde 4,1’i akarsudan, yüzde 3,4’ü göl-göletten ve yüzde 9,8’i diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından 146 milyon metreküp atıksu deşarj edildi

Maden işletmeleri tarafından 2016 yılında deşarj edilen toplam 146 milyon metreküp atıksuyun yüzde 79,7’si denize, göle, akarsuya veya araziye, yüzde 12,1’i atık barajına, yüzde 1,6’sı ocak içine, yüzde 1,5’i foseptiğe, yüzde 5,1’i ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Sadece 20 milyon metreküp atıksu arıtıldı

Maden işletmeleri tarafından 2016 yılında toplam 20 milyon metreküp atıksu arıtıldı.  Çekilen suyun sadece binde 8’i arıtılırken, arıtılan atıksuyun yüzde 88’ine fiziksel ya da kimyasal arıtma, yüzde 12’sine ise biyolojik ya da gelişmiş arıtma uygulandı.

Maden işletmelerinde 811 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde oluşan 811 milyon ton atığın yüzde 99,9’unu mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise yüzde 99’unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın yüzde 70,4’ü pasa sahalarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, yüzde 15,9’u ocak içine geri dolduruldu, yüzde 13’ü maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması amacıyla kullanıldı, yüzde 0,7’si ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.