Su kirliliği birinci sırada

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Rapora göre, ülke genelinde, otuz ilde su kirliliği, yirmi altı ilde hava kirliliği, yirmi bir ilde atıklar, üç ilde gürültü kirliliği, bir ilde de erozyon öncelikli çevre sorunları olarak belirtiliyor. Rapor ülke genelinde çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.

Rapora göre 2016 yılında, önceki yıla göre hava kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı artmış. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısının azaldığı belirtilmiş. Su sorunu azaldı tespiti yersiz bir umut yaratmasın çünkü su kirliliği olan il sayısının toplamı yetmiş altı. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin yer aldığı havzalar ise Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Van Gölü Havzaları. 2016 yılı verileriyle Türkiye genelinde birinci öncelikli sorun: Su kirliği.

Aşağıdaki tabloda su kirliliğinin birinci, ikinci, ve üçüncü öncelikli sorun olduğu iller alfabetik sırayla yer alıyor. Tabloda su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz (tüm illerin %37’si), ikinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz üç (tüm illerin %41’i), üçüncü öncelikli sorun olduğu il sayısı on üç (tüm illerin %16’sı) olarak görülüyor. Yani, toplam yetmiş altı ilde su kirliliği birinci, ikinci ya da üçüncü öncelikli sorun olarak kendini göstermektedir.

TABLO-1 SU KİRLİLİĞİ

Kaynak: TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( 2016 yılı verileriyle),2018, sayfa 28

Su kirliliğin ilk üçte yer aldığı illeri harita üzerinde görmek Türkiye’nin her tarafının sorunlu olduğunu göstermesi açısından oldukça çarpıcı. Bu haritada sadece dört şehirde, Eskişehir, Sivas, Antalya ve Karaman’da su sorunu olmadığı görünüyor. Ancak bu veriye de raporda yer alan diğer verileri değerlendirip daha detaylı bakmak gerekir.

 

HARİTA-1 SU KİRLİLİĞİ ÖNCELİKLERİ HARİTASI

Kaynak: TÜRKİYE ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ( 2016 yılı verileriyle),2018, sayfa 29