Radyo Programı

Su Hakkı’nda konuğumuz Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven’di

Dikili Belediyesi'nde hane başına su 13 tona kadar bedava veriliyor. Bu kotayı aşanlarsa suyu normal tarifeden ödüyor. Böylece cezalandırma yöntemiyle değil, ödüllendirmeyle su tasarrufu sağlanmış oluyor. Suyu belirli bir kotaya kadar bedava verdiği için Belediye Başkanı Osman Özgüven'e kamuyu zarara uğratmak iddiasıyla dava açılmış, Özgüven iki seneye yakın bir dava sürecinin sonucunda beraat etmişti. Ancak Özgüven'in davalar peşini bırakmadı ve Özgüven ihaleye fesat karıştırmak gibi aslı astarı olmayan başka yasal iddialarla karşı karşıya kaldı. Osman Özguven, Su Hakkı programında davaların öncesini ve sonrasını anlatıyor.

Su Hakkı’nda Dünya Bankası’nın HES’leri fonlamaya nasıl devam ettiğini konuştuk

Su Hakkı'nda bu hafta, Berne Deklarasyonu’nun “Türkiye’de İklim Finansmanı: Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu’nun (CTF) Türk Enerji Sektörünün Dönüşümüne Katkısı” adlı raporunun sonuçlarını, Dünya Bankası'nın rapora verdiği yanıtı ve HES'leri fonlamaya nasıl devam ettiğini konuğumuz Erkin Erdoğan ile konuştuk.

Su Hakkı’nda İklim Yatırım Fonları ile yapılan HES’leri konuştuk

Bu hafta Su Hakkı'nda Berne Deklarasyonu’nun “Türkiye'de İklim Finansmanı: Dünya Bankası Temiz Teknoloji Fonu'nun (CTF) Türk Enerji Sektörünün Dönüşümüne Katkısı” adlı raporundan yola çıkarak, iklim yatırım fonlarını ve Türkiye'nin bu fonları niçin HES yatırımlarında kullandığını konuğumuz Erkin Erdoğan ile konuştuk.

Su Hakkı’nda Urmiye Gölü konuşuldu

Urmiye Gölü hızla kuruyor. Zira gölü besleyen 13 nehrin üzerinde 40'dan fazla baraj var ve 12 tane daha baraj yapılması planlanıyor. Su Hakkı'nda bu hafta Rıza Talebi ile Urmiye Gölü'nü ve bölge halkının yaşadıklarını konuştuk.

Su Hakkı’nda Dersim’deki HES’ler konuşuldu

Munzur Vadisi'nde, Pülümür'de ve Dersim coğrafyasının her köşesinde yapılan onlarca baraj ve HES doğayı ve toplumu yok ediyor. Su Hakkı'nda bu hafta Avukat Barış Yıldırım (ÇEHAV) ile Dersim bölgesinde planlanan barajların ve HES'lerin arkasındaki hukuksal mücadeleyi konuştuk.

Su Hakkı’nda su arzını arttıran teknolojiler konuşuldu

Suyun korunması gerekiyor, çünkü su olmadan gezegenin varolabilmesi mümkün değil. Ancak su, giderek artan biçimde endüstrinin kullanımına açılıyor ve su kaynakları yoğun bir şekilde kirletilip tüketiliyor. Su Hakkı'nda bu hafta doğal kaynakları yağmalayan ve su arzını arttıran su transferi gibi teknolojileri ve bunların etkilerini ele aldık.

Su Hakkı’nda iklim değişikliğinin su döngüsüne etkileri konuşuldu

Dünyanın kimi yerlerinde büyük sel felaketleri yaşanırken, kimi yerlerini kuraklık kavuruyor. Hem sellerin hem de kuraklıkların sayısı ve şiddeti gün geçtikçe artıyor. Dünyada hal böyleyken, konuğumuz TEMA Vakfı'ndan Gökşen Şahin'le Türkiye'de iklim değişikliğinin su döngüsüne etkilerini konuştuk.

Su Hakkı’nda Dünya Nehirler İçin Eylem Günü ve Dünya Su Günü konuşuldu

Bu yıl 14 Mart'ta Dünya Nehirler İçin Eylem Günü 34 ülkede 122 farklı etkinlikle kutlandı. Bu günde barajlar ve HES'lerden etkilenen halklar eylemler yaptılar. BM'nin, 1992 yılında su sorununa dikkat çekmek için ilan ettiği 22 Mart Dünya Su Günü'nün ise bu yılki teması Uluslararası İşbirliği idi. Su Hakkı programında bu günlerin arka planını ele alıyoruz.

Su Hakkı’nda Alakır Nehri’ndeki HES’leri konuştuk

Su Hakkı’nda bu hafta Alakır Kardeşliği'nden Birhan Erkutlu ile Alakır Nehri üzerinde yapımı bitmiş veya sürmekte olan HES'leri ve bunların doğa, toplum ve gelecek üzerindeki geri dönüşü olmaz olumsuz etkilerini konuştuk.

Su Hakkı’nda Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı konuşuldu

Su Hakkı’nda Çevre ve Ekoloji Hareketleri Avukatları’ndan Nurcan Çarıkçı ile Çevre Komisyonu’ndan geçerek şu anda meclisin gündeminde oylanmayı bekleyen, Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı’nı, bu tasarının hazırlanma sürecini ve içeriğini konuştuk. Bu tasarı pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından son derece endişe verici bulunuyor.