Tarkan’dan Burdur Gölü için çağrı

Kaynak: Radikal, 7 Aralık 2011
Megastar son 35 yılda üçte biri kuruyan ve su seviyesi 12 metre 25 santim düşen Burdur Gölü’nün kurtarılması için kamuoyuna seslendi
Tarkan, “Burdur Gölü yok oluyor! Akşehir Gölü, Tuz Gölü ve birçok gölün daha kurumasına, gözümüzün önünde yok olup gitmesine seyirci kalındı. Şimdi Burdur Gölü de bu hazin sonucun eşiğinde. Dünya ölçeğinde önemli olan ve birçok canlıya ev sahipliği yapan Burdur Gölü’ndeki kötüye gidişi tersine çevirmek mümkün. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Yeter ki isteyelim” dedi.
Türkiye’nin yedinci en büyük gölü olan Burdur Gölü büyük hızla kuruyor. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre bölgede yağış miktarı aynı ama son 35 yılda, göl sahip olduğu suyun üçte birini kaybetti. Göl seviyesinde 12 metre 25 santimetrelik bir alçalma meydana geldi ve yüzey alanı 228 km²‘den 153 km²‘ye geriledi. Gölü besleyen akarsulara inşa edilen baraj ve göletler, bu akarsuların göle ulaşmasını engellerken açılan çok sayıda sondaj kuyusu yeraltı suyunun azalmasına sebep oluyor.
Nüfusunun yüzde 60’ı tarımla geçinen bölgede, Burdur Gölü kurursa değişecek yöre iklimi ve oluşacak rüzgâr erozyonu kentte tarıma, meyveciliğe, hayvancılığa ve insan sağlığına zarar verecek. Göl suyunun çekilmesiyle oluşacak rüzgâr erozyonu riski, hem köylerde yaşayanların hem de Burdur merkezinde yaşayanların sağlıklarını tehdit edecek.
Nesli tehdit altında olan ünlü kuş ‘dikkuyruk’, kışlamak için Burdur Gölü’nü kullanıyor. Bir balık türü olan Burdur dişlisazancığı da sadece bu gölde yaşıyor. Çevrede 194 kuş ve 10 sürüngen türü var.
Doğa Derneği, ‘Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi’ ile gölü kurtarmayı hedefliyor ve Burdur’da ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile çalışıyor. Gölü korumak için hazırlanmış bir sulak alan yönetim planı var ve yerel taraflar gölü korumak için yoğun olarak çalışıyor. Ne var ki bu çalışmalar asıl sorunu çözmüyor. Akarsular üzerindeki barajlar ve yeraltı sularının aşırı kullanımı nedeniyle göle yeterince su ulaşmıyor. Böylece göl kuruyor.
Kurtarılması için, gölü besleyen akarsuların göle ulaşmasının sağlanması ve sondaj kuyularının olumsuz etkilerinin azaltılması, havzada az su tüketen bitkilerin ve tasarruflu sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor.
2008’de hazırlanan Burdur Gölü Yönetim Planı önemli ama gölü kurtarmaya yeterli değil. Kurumanın önlenmesi için, planının havzadaki tüm faaliyetleri kapsaması gerekiyor.

Burdur Gölü kurursa ne olur?
* İklim karasallaşır, nem kaybı olur. Erken ilkbahar donlarındaki artışa bağlı olarak meyvecilik zarar görür.
* Yem bitkileri üretimi azalacağı için hayvancılık zarar görür.
* Tarım ve hayvancılıktaki verim kaybı önce köyden kente, ardından kent dışına göçü tetikler.
* Rüzgâr erozyonuna bağlı toz bulutları nedeniyle köylerde ve kent merkezinde üst solunum yolu rahatsızlıkları riski ortaya çıkar.
* Göle ve havzaya özgü türler yok olur.
* Su kuşları için önem taşıyan sığ alanlar ortadan kalkar.