Yozgat’ta “suya herhangi bir zam söz konusu değil”

Kaynak: Haberler.com, 23 Ocak 2012
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, son günlerde basında yer alan ‘suya zam yapıldı’ haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını söyledi.
Belediye Başkanı Yusuf Başer, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Taşdemir, Tevfik Bozkurt Mali Hizmetler Müdürü Hüseyin Bircan’ın da katılımı ile Belediye Meclisi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. Başkan Başer, burada yaptığı açıklamada son günlerde basında yer alan Yozgat Belediyesi tarafından suya zam yapıldı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Başkan Başer, “Ton başına su bedeli en son 01.01.2011 tarihinde belediye meclis kararı ile bir lira 65 kuruştan 2 liraya yükseltildi ve halen aynı fiyat üzerinden faturalandırılmaya devam edilmektedir. Su bedelinin artırılması kesinlikle söz konusu olmamıştır. Kamuoyumuzda tartışıldığı gibi hemşehrilerimizin tüketmiş olduğu suyun ton başına tüketiminde herhangi bir artış yapılması gündeme gelmemiş ve dolayısıyla su bedeli değişmemiştir.” dedi.

Su sarfiyatı bedelinin artırılmasına yönelik herhangi bir çalışmalarının olmadığını belirten Başkan Başer, sözlerine şöyle devam etti: “Göreve geldiğimiz Mart 2004 tarihinde su bedeli bir lira 20 kuruş iken bugün itibariyle bu bedel 2 liradır. Bu da 8 yıllık dönemde ton başına su bedelinde 80 kuruşluk bir artış olduğunu göstermektedir. Kaldı ki bundan bir buçuk yıl öncesine kadar su için tüketilen elektrik faturaları nakit olarak ödenmemiş olup borç kaydedilmiş ve İller Bankası tarafından belediyelerden kesilen yüzde 40 borç kesintisinin içine alınmıştır. Elektrik idaresinin özelleştirilmesi nedeniyle son bir buçuk yıldır ortalama aylık 500 bin lira elektrik parası ise belediyemiz bütçesinden nakit olarak ödenmektedir. Bütün bu şartlara ve elektrik tüketimi dikkate alındığında Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir maliyetle suyu tüketmemize rağmen ton başına su bedeli ortalamanın üzerinde olmamıştır. Bilakis suyu çok daha düşük maliyetle hizmete sunan bazı belediyelerin ton başına su fiyatının daha yükseklerde olduğu da bilinmektedir. Belediyemizce terfi merkezlerindeki pompaların yenilenmesiyle elektrik tüketimi azaltılmış, ancak elektriğe uygulanan zamla, suyun zamdan önceki maliyetiyle zamdan sonraki maliyetinde önemli ölçüde bir değişiklik olmamıştır.”

Ocak ayı su faturalarına ‘katı atık bedeli’ olarak yansıyan 7 liralık artışın suya yapılan bir zam olmadığını ifade eden Başkan Başer, “Katı Atık Bedeli 6 lira+KDV ile birlikte 7 lira olarak gösterilen fiyat bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11.maddesine dayanarak 27 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik’ çıkarılmış ve bu yönetmelikteki uygulamaların belediyelerce bir yıl içerisinde yürürlüğe konulması hükmü getirilmiştir. Bu yönetmelik ve kılavuzda temel prensip ‘kirletenin bedelini ödemesi’ esas alınmış ve kimin ne kadar kirletebileceği ve bunun karşılığında ne kadar bedel ödemesi gerektiği alt ve üst değerler bazında belirli bir standarda yerleştirilmeye çalışılmıştır. Kılavuzun çok ince ve geniş bir çalışma sonucu hazırlandığı ve kim ne kadar kirletiyorsa o kadar bedel ödemesi gerektiği konusundaki hassasiyet uygulamada açıkça görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Atıkların depolanmasına kadar giden süreçteki işçilik, akaryakıt, amortisman, bakım onarım, katı atık depolama alanı işletmesi ve diğer giderler toplanarak maliyetinin çıkarıldığını kaydeden Başkan Başer, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada hemşehrilerimizin zihnini karıştıran husus katı atık ile atık su bedelinin karıştırılmasıdır. Atık su bedeli 13.05.2009 tarihinde uygulamaya konulmuş olup, abonelerce tüketilen suyun yüzde 25’i oranında faturalandırılmaktadır. Bu bedel şehrimizin girişindeki biyolojik arıtma ve kanalizasyon gideri olup, katı atıkla bir ilgisi bulunmamaktadır. Katı atık çöplerin temizlenmesi, toplanması ve depolanması bedelidir. Özellikle burada şunu da belirtmeliyim ki, su abonesi olmayan veya ay içerisinde hiç su tüketmeyen konut, market, otel, veya diğer her çeşit katı atık üreten yerler aylık olarak faturalandırılacaktır. Dolayısıyla katı atıkların faturalandırılması su aboneliğine veya su tüketimine bağlı değildir.”