Muhtarlardan HES Bildirisi

Kaynak: haberciniz.biz, 14 Mayıs 2012
Torul ilçesine bağlı 6 köyün muhtarı, HES’lere karşı bildiri yayımladı. Dedeli, Kalecik, İnkılap, Gülaçar, Işık ve Günay köylerinin muhtarları, yayımladıkları ortak bildiride, Artabel ve Musalla Deresi’ne HES’lerin yapımına izin vermeyecekleri, yasal yollardan hak arayacakları belirtildi.

ÇED aşamasında olan Kuzey HES projelerinin gerçekleşmesi durumunda, vadinin ve yaşam alanlarının geri dönülmez bir tahrifata uğrayacağı öne sürülen bildiride, ÇED’in bilimsellikten, gerekli ciddi analizlerden ve çalışmalardan yoksun, üstün körü hazırlandığı, projelerinin derhal iptal edilmesi gerektiği iddia edildi.

Dünyanın en güzel vadilerinden biri olan Artabel Vadisi’nin yok olmasının, bölgede bulunan yaklaşık 100 ton alabalık üretimi ve 5 milyon yavru balık üretim kapasitesine sahip 5 alabalık üretim tesisinin kapanması anlamına geldiği savunulan bildiride, şunlar kaydedildi:

“Yazları yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı ve tarım yaptığı alanlar yok olacaktır. Mevcut turizm tesislerinin kapanması söz konusudur. Geçimini balıkçılıkla sağlayan yüzlerce insan hangi suyla balıkçılığa ve yaşamaya devam edecek- Dünyanın en güzel vadilerinden olan Artabel Tabiat Parkı hangi suyla yaşamına devam edecek- Artabel Tabiat Parkı’ndaki 21 adet buzul gölü kirliliğe karşı toleransı olmadığından yok olan türlerin tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bölgenin hidrolik yapısına hiçbir şekilde müdahale edilmemesi gerekir. Bunun yanı sıra bölgede 141 adet bitki türü, 30 adet memeli ve 88 adet kuş türü vardır. Tabiat parkındaki 141 bitki türünün 12’si endemik ve bunların 10 tanesi kırmızı listededir. Yine bölgedeki 30 memelinin 6’sı, 88 kuş türünün 8’i kırmızı listededir. Bu tabiat parkını yok etmek kime hizmet etmektir- Köylünün toprağına niçin el konulmak istenmektedir- Köylünün bin yıldır yaşadığı bu topraklar ve kullandığı su neden özelleştirilmek istenmektedir- Bu bölgede yaşayan insanlara hiçbir şey sorulmadığı gibi, proje tanıtım dosyasında da kayda değer sulama kullanımı yoktur. Bilimsellikten uzak, köylüye yer ve söz hakkı vermeyen bir raporu meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir.”

“Kaldı ki; Bu vadinin sonunda zaten Hasköy de DSİ tarafından planlaması yapılan AKSA Enerji üretim A:Ş. Ye yapımı bir sözleşme ile verilen 27,6 milyon m3 rezervuar hacmi bulunan 13567 m ( yaklaşık 14 km) uzunluğunda bir tünelle 30 mw enerji üretecek KULETAŞI barajı zaten yapım aşamasındadır. Ayrıca bu vadiden gelen su hali hazır da Torul Barajı, Kürtün Barajı ve Kürtün-Doğankent arasında birçok Hidro Elektrik Santralini beslemektedir. Deremizin potansiyelinden bu denli faydalanıldığı halde kaynağına bu kadar yaklaşmanın doğruluğu konusunda vadi halkı olarak çekincelerimiz bulunmaktadır.”

“BU KONUDA BEDEL ÖDEMEYE HAZIRIZ”

Panel Koordinatörü Yüksel Demir, Deli Köyü Muhtarı Özbey Gügercin, Kalecik Köyü Muhtarı Ertan Akkoyunlu, İnkılap Köyü Muhtarı Ahmet Oral, Gülaçar Köyü Muhtarı Yüksel Yalçın, Işık Kötü Muhtarı Süleyman Çelik ve Günay Köyü Muhtarı İsmail Çubukçu, imzalarının bulunduğu bildirinin sonunda bu durumu kabul etmeyeceklerini, yasal yollardan haklarını arayacaklarını, yaşam alanlarını savunacaklarını ve bu konuda da bedel ödemeye hazır olduklarını deklare etti.

Kaynak: AA