“Sosyal Politikalar Kapsamında Alternatif Su Hizmetleri” Atölyesi – Dikili, 27 Haziran 2012

Dünyamızda temiz su kaynakları iklim değişikliği, neoliberal politikalar, artan nüfus, sorunlu kentleşme, iyi yönetilmeme gibi pek çok neden ile hızla tükenmekte ve kirlenmektedir. Bu durum milyonlarca insanın su kaynaklarına erişimini her geçen gün güçleştirmekte ve var olan adaletsizliği de artırmaktadır.

Günümüzde kabul gören merkezi su politikaları, insanların yeterli miktar ve kalitede suya ulaşımını sosyal politikalar kapsamından çıkarılmasına yönelik uygulamaları içermektedir. Bu merkezi politikaların dışında davranmaya çalışan; yerel, yaratıcı ve ilerici uygulamaları hayata geçirmeye çalışan belediyeler de, attıkları her bir pratik adımdaa yasal ve siyasi engellemelerle karşılaşmaktadırlar. Belediyelerin ürettikleri mal ve hizmetleri vatandaşlara en az yüzde on kârla sunmalarının yasal olarak zorunlu kılınmış olması, diğer tüm kamu hizmetlerinde olduğu gibi su hizmetlerinde de yerel yönetimlerin vatandaşları müşteri olarak görmelerine neden olmaktadır.

Vatandaşları sosyal hakları açısından müşteri konumuna sokan özelleştirmeci anlayışa karşı; sosyal devlet, kamusal hizmet, dayanışma, vatandaş hakları, katılımcılık, demokrasi, eşitlik, adalet gibi kavramlar ile doğal varlıkların korunması, ekolojik dengenin gözetilmesini savunan yerel yönetim birimlerinin güçlenmesi ve aralarında işbirliğinin arttırılması her geçen gün daha büyük bir önem kazanmakta.

Su Hakkı Kampanyası ile Dikili Belediyesi, 27 Haziran’da Dikili’de “Sosyal politikalar kapsamında alternatif su hizmetleri” başlıklı bir günlük atölye çalışması ile su hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı alternatif ilerici girişim ve modellerin yaygınlaşmasını, yeni işbirliklerinin ve ağların oluşmasını hedeflemektedir.

“Sosyal Politikalar Kapsamında Alternatif Su Hizmetleri” Atölye Programı

Dikili, 27 Haziran 2012

10.00- 10.15- Açılış

Devletin yurttaşlara kaliteli ve yeterli su hizmeti sağlama görevi: “Asgari ücretin altındakilerden 10 metre küpe kadar sudan ücret alınmasın” yasa teklifi.

Sunuş: Melda Onur (CHP İstanbul Milletvekili)

I.Oturum: Mevcut su yönetiminin hukuksal zemini

10.15-10.30- Av. Arif Ali Cangı: Su yönetiminde mevcut kanun ve yasalar nelerdir? Yerel yönetimler açısından bu yasal düzenlemelerin anlamı ne?

10.30-12.00– Tartışma: Sosyal devlet ilkesi gereği mevcut yasal düzenlemelerde ihtiyaç duyulan değişiklikler neler? Değişikliklerin yapılması için gerek duyulan mücadele yöntemleri neler olabilir?

Moderatör: Erkin Erdoğan (Su Hakkı Kampanyası)

12.00- 13.00– Yemek arası

II. Oturum: Su hizmetlerinde olumlu (alternatif) uygulamalar ve karşılaşılan güçlükler

13.00-13.15– Dikili Belediye Başkanı Osman Özgüven: Merkezi politikaların desteklemediği alternatif su hizmetleri uygulamanın avantajları ve güçlükleri.

13.15-14.30– Tartışma: Yerel yönetim birimlerinin alternatif su hizmetleri uygulama olanakları var mı? Olanakların uygulanmasında ihtiyaç duyulan finansal politikalar ve yönetsel değişiklikler nelerdir? Küresel su şirketlerinin baskısından yerel yönetimler kurtulabilir mi?

Moderatör: Erol Kızılelma (SODEV)

14.30-14.45- Ara

III. Oturum: Su yönetiminde yeni arayışlar, öneriler

14.45-15.00- Dr. Akgün İlhan: Türkiye’de ve dünyada su hizmetlerinde alternatif arayışlar

15.00-16.30-Tartışma: Temiz su kaynaklarının korunması ve sosyal politikalar temelinde vatandaşlara yeter miktar ve kalitede ücretsiz su sağlanmasında yerel yönetimlerin rolü geliştirilebilir mi? Vatandaşların su hizmetlerinin yönetimine katılımı mümkün mü? Kamu-kamu işbirlikleri yerel yönetimleri güçlendirmede kullanılabilir mi? Alternatif su hizmeti uygulamalarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğumuz işbirlikleri nelerdir?

Moderatör: Nuran Yüce (Su Hakkı Kampanyası)

 

Düzenleyenler:

Su Hakkı Kampanyası – Dikili Belediyesi

www.suhakki.org, www.izmir-dikili.bel.tr