EDP: ‘Sağlık Bakanlığı gizlediği su firmalarının adlarını hemen açıklasın’

Kaynak: Sesonline.net, 26 Temmuz 2012
“Sağlığa zararlı üretimi yapanların adları ‘sır’ değil, açıklanması zorunlu bilgidir…” Büyük paralar kazanan, Türkiye’nin en ünlü 55 su firmasının (markasının) 41’inin suları halkın sağlığını tehdit eder nitelikte bulunması, Sağlık Bakanlığı’nınsa halk sağlığını hiçe sayarak söz konusu “su firmalarının” adını açıklamaması üzerine yaptığımız yayın ses getirdi. Sesonline.net, tüm canlıların suya en çok gereksinim duyduğu şu yaz günlerinde, sağlığa son derece zararlı maddeler barındıran ‘ambalajlı su’ların ve bunları piyasaya süren işletmelerin ticari markalarının adlarını açıklamamakta ısrar eden bakanlıklar ve kamu yöneticilerinin tutumu hakkındaki tepkileri toplamayı sürdürüyor. Dün ‘Su Hakkı Kampanyası’ sözcüsü Nuran Yüce ile konuşan (Bakınız: ‘Sağlık Bakanlığı su şirketlerinin ticari itibarını korumak için mi var?’)Sesonline.net, bugün de Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) Genel Başkanı Ferdan Ergut ile görüştü. Sesonline.net’e, “İnsan sağlığı için çok tehlikeli, kirlilik içeren su satışı yapan şirketler ‘ticarî sır’ın arkasına gizlenemez. Sağlık Bakanlığı, sağlıksız, mikroplu, halk sağlığını tehdit ederek su satışı yapan firmaların isimlerini ‘ticari sır’ gerekçesiyle açıklamıyor. Bakanlığın bu tutumu, kuruluş yasasına, anayasaya açıkça ihlal etmektir” şeklinde konuşan EDP Genel Başkanı Ferdan Ergut şunları söyledi:
SAĞLIK BAKANLIĞI GİZLEDİĞİ BİLGİLERİ HEMEN AÇIKLASIN!”

“İnsan sağlığı için çok tehlikeli, kirlilik içeren su satışı yapan şirketler ‘ticarî sır’ın arkasına gizlenemez. “Sağlık Bakanlığı, sağlıksız, mikroplu, halk sağlığını tehdit ederek su satışı yapan firmaların isimlerini ‘ticari sır’ gerekçesiyle açıklamıyor. Bakanlığın bu tutumu, kuruluş yasasına, anayasaya açıkça ihlal etmektir. Anayasa’nın 56.maddesine göre ‘Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’, 172.maddeye göre de ‘Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder’. Ticari sır bir ticarî işletme veya şirketin faaliyet rakiplerince bilinmemesi istenen iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu gibi belge ve bilgilerdir.

“SAĞLIĞA ZARARLI ÜRETİMİ YAPANLARIN ADLARI SIR DEĞİL, AÇIKLANMASI ZORUNLU BİLGİDİR”

“İnsan sağlığı için tehlikeli üretim sır değil, toplumun sağlığının korunması için açıklanması zorunlu bir bilgidir. Toplum sağlığını ilgilendiren konular ticari sır olarak nitelendirilemez.
Sağlık Bakanlığının gizlediği bilgileri hemen açıklamasını bekliyoruz.

Su canlı yaşamının kaynağıdır. Bu nedenle de kirli su satanlar hemen açıklanmalıdır.

Açıklanmadığı taktirde, bu suların tüketiminden oluşacak her türlü hastalık ve doğacak zararlardan hem idarenin sorumluluğu doğacak, hem de ilgili kamu görevlileri yönünden kişisel sorumluluk doğacaktır…”