Munzur Vadisi’ndeki Hes’e İdare Mahkemesince durdurma kararı

Kaynak: Haberler.com, 14 Temmuz 2012
Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, Tunceli’de Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan Bozkaya Hidro Elektrik Santrali (HES) için yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, Tunceli’de Munzur Vadisi üzerinde yapılması planlanan Bozkaya Hidro Elektrik Santrali (HES) için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Yürütmeyi durdurma davası açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, daha önce de Munzur ve Pülümür Vadisi’nde yapımı düşünülen barajlara ilişkin ayrı iptal davaları açtıklarını belirterek, “Munzur Vadisi’ndeki Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 için Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi iptal kararları vermişti” diye konuştu.

Daha önce Ankara 8’inci İdare Mahkemesine başvururak, Munzur Vadisi üzerinde yapılması düşünülen Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 HES’ler için yürütmeyi durdurma kararı alan Tunceli Barosu avukatları, bu kez yine Munzur vadisi üzerinde yapılması düşünülen Bozkaya HES içinde yürütmeyi durdurma kararı verilmesini sağladı. Bozkaya HES’inde yasalara aykırı olarak yapılacağını, ÇED kararlarının alınmadığı ve milli park olan Munzur Vadisi’nin ekolojik dengesini bozduğu gerekçesi ile yapımının durdurulmasını ve projenin iptal edilmesini istemiyle açılan davada Ankara 8’inci İdare Mahkemesi, kararını açıkladı. Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararında, söz konusu projelere devam edilebilmesi için ÇED raporunun alınması gerektiği ve dava konusu Bozkaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi için ÇED raporu alınmadığı anlaşıldığından, davacılar tarafından yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtildi. Kararda, şöyle denildi:

“Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27’nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.”

Yürütmeyi durdurma davası açan avukatlardan Özgür Ulaş Kaplan, daha önce de Munzur ve Pülümür vadisi’nde yapımı düşünülen barajlara ilişkin ayrı ayrı iptal davaları açtıklarını belirterek, şöylededi:

“Munzur Vadisi’ndeki Konaktepe 1 ve Konaktepe 2 için Ankara 10’uncu İdare Mahkemesi iptal kararları vermişti. Son olarak Tunceli şehir merkezine 2 kilometre uzaklıkta Munzur Vadisi Kemerbel Mevkii’nde yapımı düşülen Bozkaya Barajı hakkında da Ankara 8’inci İdare Mahkemesi’nde açtığımız dava neticesinde yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu karar son derece olumlu ve sevindirici bir karardır. Bu tarz kararlar yapımı düşünülen diğer barajlar için de emsal teşkil edecektir. Dava gerekçelerimizde çalışmanın hukuka aykırı olduğunu, doğayı tahrip edeceğini, yapımı halinde telafisi güç sonuçlar doğuracağını ifade etmiştik. Mahkeme kararında bu taleplerimiz sıralanmış, tespitlerimizde haklı olduğumuz vurgulanmıştır. Munzur ve Pülümür Vadisi’nde yapımı düşünülen diğer barajlara ilişkin de açmış olduğumuz davalarda yargı süreci devam etmektedir. Diğer mahkemelere de bu kararları sunacağız. Bu projeler, 1983 yılında Munzur Baraj Projeleri adı altında tek bir karala planlandığından hukuki durumları benzerlik gösteren diğer mahkemelerdeki davalardan da benzer kararlar bekliyoruz. Dersim halkı, defalarca baraja olan tepkisini dile getirerek Türkiye’nin en büyük çevre mitinglerini gerçekleştirdi. İktidar organlarının barajda ısrarcı olmaması ve Mahkeme kararlarını ve halkın istemlerini dikkate almasını istiyoruz.” – Tunceli