Köprüçay’a ‘acele’ HES zinciri vuracaklar!

Kaynak: Atlas, 10 Eylül 2012
Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçelerinde Köprüçay üzerinde yapımı planlanan Zincirli HES için savaş koşullarında ve ülke savunması sırasında uygulanan acele kamulaştırma kararı çıktı. Daha önce DSİ tarafından alınan karara göre ise yılda 1 milyon turistin ziyaret ettiği Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan rafting parkurlarının Zincirli HES’in inşaatı başladığı anda kayıtsız şartsız terk edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Sağırin ve bucakköy’de hes için acele kamulaştırma
Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlan Bakanlar Kurulu’nun konuyla ilgili kararına göre, HES projesinden etkilenecek olan Manavgat’ın Sağırin köyü ile Serik’e bağlı Bucakköy’de bulunan araziler hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırma kapsamına alındı. Konuyla ilgili 2012/3536 sayılı Bakanlar Kurulu kararında, Manavgat ve Serik ilçelerini kapsayacak olan Zincirli HES projesinin yapımı amacıyla ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların, Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerektiği belirtilerek, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 25/7/2012 tarihli ve 804 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27’nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.

Hangi araziler acele kamulaştırılacak
Geçmişte savaş koşullarında ve ülke savunması sırasında uygulanan acele kamulaştırma yetkisinin geçtiğimiz ay Bakanlar Kurulu kararıyla EPDK’ya devredilmesi büyük tepkilere neden olmuştu. Karara göre, Zincirli HES için acele kamulaştırma kapsamına alınan araziler, Sağırin köyü sınırlarında bulunan 206 ada, 1, 2, 3 ve dört nolu parsel ile 207 adada bulunan; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parsel, ayrıca 209 ve 210. adalarda bulunan 1 nolu parseller olarak sıralandı. Bucakköy’de ise 411 ve 412. parseller acele kamulaştırma kapsamına alınan taşınmazlar arasında.

Raftinge de zincir vurulacak
Öte yandan yılda 1 milyon turistin ziyaret ettiği Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarında bulunan Olukköprü ve Karabük köprüsü arasındaki 12 kilometrelik rafting parkurunun, Sağırin köprüsüne kadar uzatılması talebini değerlendiren DSİ, “ilan edilmesi düşünülen parkur güzergâhında 4628 sayılı EPDK Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğümüzce ‘Su Kullanım Hakkı Anlaşması’ imzalanmış olan ‘Zincirli Regülatörü ve HES Projesi’ yer aldığı belirtilerek, söz konusu HES projesi inşaatı başladığında güzergahın hiçbir şart öne sürülmeden terk edilmesi gerektiği ve inşaat başlangıcına kadar uygun görüldüğü bildirilmiştir. Söz konusu görüş verilirken, DSİ görev ve sorumluluk alanına giren, havza planı, memba-mansap ilişkisi, toplam enerji potansiyeli, kaynakların verimli kullanılması v.b. hususlar değerlendirilmiştir. Ancak talep edilen yeni alanın ilk 7 kilometrelik kısmında kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır” şeklinde görüş bildirmişti.