Anayasa’da su hakkı görüşülecek

Yeni anayasada “suya ulaşım hakkı“nı tanıma önerisi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Temmuz ayında BDP’nin TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na verdiği öneriler içinde yer alan madde, temiz suya ve yeterli gıdaya erişim hakkını düzenliyor.

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na Temel Haklar ve Özgürlükler bölümü için toplam 30 maddelik bir öneri sunmuştu. Bu öneriler içinde “su hakkını” düzenleyen madde şöyle:

Temiz Suya Ve Yeterli Gıdaya Erişim Hakkı

Madde 1: Herkesin temiz ve ücretsiz suya ve sağlıklı gıdaya erişim hakkı vardır. Devlet herkesin temiz ve sağlıklı suya bedelsiz ya da erişilebilir bir bedelle ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür.

BDP tarafından yapılan açıklamada, bu madde önerilerinin tüm bireylerin ve halkların uluslararası standartlardaki insan hak ve özgürlüklerden yararlanmasını hedefleyen, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir anayasa talebini doğrular nitelikte olduğu ifade edilmiş ve yeni anayasanın sadece insanların değil dünyadaki tüm canlıların varoluşunu dikate alarak ekolojik bir yaklaşımla yazılması gerektiğinin altı çizilmişti.

Su Hakkı Kampanyası olarak her bireyin ve canlının yeterli miktar ve kalitede suya erişim hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu hakkın sağlanması devletin en temel görevlerinden biri olmalıdır. Su hakkı anayasada belirtilen temel haklar arasında yer almalıdır. Sosyal devlet ilkesi gereği, su hizmetleri kamu hizmeti olarak kabul edilmeli; herkesin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilecek miktar ve kalitede suya ücretsiz ulaşması sağlanmalı, erişim hakkını kısıtlayan bütün yasal düzenlemeler ve uygulamalar kaldırılmalıdır. BDP’nin önerisinin yanındayız!