Köprülü Kanyon’a baraj yeniden!

koprulukanyonabarajyeniden2Kaynak: Açık Gazete, Yusuf Yavuz, 26 Aralık 2012
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun meclise verilen bir soru önergesine verdiği yanıtta, Köprülü Kanyon Milli Parkı’ndaki baraj projesinin yeniden gündemde olduğu ortaya çıktı.

Bakan Eroğlu’nun CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut’un Köprüçay’la ilgili soru önergesine verdiği yanıtta, 1994 yılında milli parkta yapılmak istenen ancak sivil toplum örgütleriyle kamuoyunun yoğun tepkilerinin ardından geri çekilen Beşkonak Barajı ve HES projesinin fizibilite aşamasında olduğu kaydedildi.

CHP Antalya Milletvekili Arif Bulut’un Isparta ve Antalya sınırlarında Köprüçay üzerinde inşa edilecek olan Kasımlar Barajı ve HES Projesine ilişkin, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM’ne verdiği soru önergesine verilen yanıt, Köprüçay üzerindeki yeni baraj ve HES projelerinin olduğunu ortaya koydu.

BAKAN EROĞLU: ‘KÜÇÜK PATLATMALAR YAPILACAK’

CHP’li Bulut’un, Kasımlar Barajı’nın inşaat çalışmalarına başlandığında ayda yaklaşık 500 kilo dinamit kullanılmasının öngörüldüğü anımsatılarak bölgenin biyolojik zenginliğinin bundan nasıl etkileneceği yönündeki soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, ilgili firmayla yapılan anlaşmaya göre altyapının inşasıyla alakalı işlemlerde yapılacak patlatmalarda kesinlikle galeri yöntemi kullanılmayacağını belirterek, “küçük çapta patlatmalar tercih edileceği belirtilerek her türlü tedbirin alınacağı taahhüdü verilmiştir” dedi.

TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLER İÇİN RAPOR HAZIRLANIYOR

Bakan Eroğlu, bölgede kiritik yokolma tehdidi altındaki türlerin korunması için herhangi bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı sorusuna, “HES projeleri kapsamındaki faaliyetler için uzmanlarca Ekosistem Değerendirme Raporu hazırlanmaktadır. Söz konusu rapor, yapılacak faaliyetlerin ekosisteme ve bölgedeki varlığını sürdüren ancak kritik yokolma tehdidi altındaki türlere muhtemel tahribatı önlemenmesini ve daha iyi korunmasını hedeflemektedir” yanıtını verdi.

KALİTELİ İÇME SUYUNA HES YAPILMASINDA NE GİBİ KAMU YARARI VAR

Köprüçay’ın suyunun 1. derecede içme suyu kaynağı olduğunun anımsatılarak, Türkiye’nin yakın zamanda su kısıtı çeken ülkeler arasında gösterilmesi gerçeğinin ortada olduğu vurgulanan önergede, “rantabl ömrü 35 yıl olan ve yalnızca elektrik üretmeyi amaçlayan bir proje için böylesi bir su kaynağının ve ekosistemin bozulmasında ne gibi kamu yararı olduğu” yönündeki soruya yanıt veren Bakan Eroğlu, “Kasımlar Barajı ve HES Projesinin hayata geçirilmesinde hem ekolojik dengenin korunması hem de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Tesislerin ekonomik ömürleri baraj ve ilgili yapılar için 50, eloktromekanik teçhizat için 35 yıl olarak alınmış olmasına karşın yapılacak revizyonla ömrü uzatılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

koprulu-kanyon-yilda-1-milyon-ziyaretciyiMİLLİ PARK SINIRINDAKİ BEŞKONAK BARAJI YENİDEN

Köprüçay üzerinde Kasımlar Barajı ve HES dışında başka HES ve baraj projelerinin olup olmadığı, şayet varsa bu projelerin tamamlanması durumunda havzanın bütününün bundan nasıl etkileneceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Bakan Eroğlu, Köprüçay Irmağı ana kol üzerinde Kasımlar Barajı ve HES Projesi’nden başka Antalya sınırlarında bulunan su kullanım hakkı anlaşması kapsamındaki Mercan HES, ön inşaat aşamasındaki Zincirli HES ve fizibilite aşamasındaki Beşkonak Barajı ve HES projesinin bulunduğu bilgisini verererek, “söz konusu projeler kapsamında muhtemel olumsuz etkilerin tazminine yönelik alınacak tedbirler, ÇED sürecinde ele alınabilecektir” dedi.

MİLLİ PARKIN SONU MU GELECEK

1994 yılında Uzan ailesinin sahibi olduğu Kepez Elektrik A.Ş tarafından yapımı planlanan ve ÇED süreci tamamlanan Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırlarındaki Beşkonak Barajı ve HES projesi, sivil toplum örgütleri, turizmciler ve kamuoyunun yoğun tepkileri ve karşı yöndeki uzman görüşlerinin ardından rafa kaldırılmıştı. Beşkonak 1 ve 2 adlarıyla projelendirilen barajın inşa edilmesi durumunda Roma döneminden kalma tarihi Büklüm Köprü ile 52 ev, cami ve okul gibi yapıların yanısıra yaklaşık 1265 hektar 1. sınıf tarım alanının su altında kalacağı, kanyonun simgesi olan tarihi Oluk Köprü’de ise su seviyesinin 10 metre yükseleceği belirtilmişti. Ancak Bakan Eroğlu’nun açıklamasıyla yeniden gündeme alındığı ortaya çıkan projenin, uygulamaya geçmesi durumunda yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan milli parkın sonunu getireceği öne sürülüyor.

EKOSİSTEM RAPORU: MEMELİLER DERE SUYUNA NADİREN İHTİYAÇ DUYAR

Bakan Eroğlu’nun “muhtemel tahribatı önleme ve tehdit altındaki türlerin daha iyi korunmasına” yönelik hazırlandığını belirttiği Kasımlar Barajı ve HES’e ilişkin hazırlanan Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda çarpıcı değerlendirmelere yer veriliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Lokman Altun, KTÜ Fen Fak. Hidrobiyoloji ABD Öğr. Ü. Prof. Dr. Bilal Kutrup ve KTÜ Müh. Fak. Uygulamalı Jeoloji bölümü Öğr. Ü. Yard. Doç. Dr. Arzu Ersoy’un imzalarını taşıyan 101 sayfalık söz konusu raporda, 18 memeli türünün yaşadığı tespit edilen proje alanındaki memelilerin dere suyuna nadiren ihtiyaç duydukları belirtilerek yapılacak tesisin bu hayvan türlerine zarar vermesinin beklenmediği öne sürülüyor.

‘YABAN AYVANLARI SUYU ARKADAN İÇSİN’

“Zaten bölgede tehlike sınırına yakın tür de bulunmamaktadır” ifadelerinin dikkat çektiği raporun “Planlanan HES projesinin ilk aşamada belirlenen flora ve fauna unsurları ile jeomorfolojik yapıya ve hidrolojik sisteme etkilerinin ortaya konması” başlıklı bölümde, “proje sahası ve çevresinde yer alan yaban hayvanlarının üreme gelişimleri için akarsuya ihtiyaçları bulunmamaktadır. Bu canlılar, sadece içecek su ihtiyaçlarını karşılamak üzere akarsuya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçlarını ana dereye bağlı yan derelerden karşılayabildikleri gibi proje alanının dışındaki kısımlarda (projenin ön ve arka kısmında) akmakta olan sulardan ve mansaba bırakılacak çevresel /ekosistem suyundan da kolaylıkla karşılayabileceklerdir. Bu yönüyle bakıldığında projenin hayata geçirilmesinde yaban hayatı açısında herhangi bir sorun görünmemektedir” ifadeleri dikkat çekiyor.

GÜRÜLTÜDEN KAÇAN HAYVANLARA SU İHTİYACI ÖNERİSİ

Projenin başladığında yakın çevrede bulunacak yaban hayvanlarının araçların yarattığı ses ve gürültüden dolayı yakın çevreden uzaklaşacakları bilgisine yer verilen raporda, “gerekli ihtiyaçlarını proje alanının alt ve üst kısmındaki dere yatağındaki sulardan karşılamaları mümkün olabilecektir” görüşüne yer veriliyor.

BİTKİLER YOKEDİLECEK AMA PROJE ALANI DIŞINDA BOL MİKTARDA VAR

İletim kanalı kazıları sırasında arazide bulunan bitkilerin bir kısmının yok edileceğinin altı çizilen raporda, ancak bu bitkilerin proje alanı dışında doğal ortamlarda bol miktarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek “bu yönüyle alan değerlendirildiğinde biyolojik çeşitlilik bakımından herhangi bir olumsuzluğun ortaya çıkması söz konusu değildir. Proje sahası Köprülü Kanyon Milli Parkının üst kısmında yer almaktadır. Bu projeden gelen sular normal seyrini takip edip, miktarında bir değişiklik olmadan Köprülü Kanyon içerisinden geçeceği için herhangi bir sorun meydana gelmeyecektir” görüşü savunuluyor.