Ilısu Barajı inşaatı derhal durdurulsun!

hasankeyf12Bilindiği gibi Danıştay 14. dairesi Ilısu Baraj Projesi’nin Çevre Etki Değerlendirmesi’nden (ÇED) muaf tutularak inşa edilmesine karşı dava açan TMMOB Mimarlar ve Peyzaj Mimarları Odalarını haklı bularak yürütmeyi durdurma kararını 7 Ocak 2013’te davacılara tebliğ etti. Bu karara göre, Ilısu Baraj inşaatının derhal durdurulması gerekmektedir.
Fakat görüldüğü kadarıyla Ilısu barajı inşaat alanında çalışmalar devam etmektedir. Danıştay kararından sonra inşaat alanında görülen tek değişiklik, çalışma yoğunluğunun kısmen azalmış olmasıdır ki bu da görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey değildir, çünkü inşaat tamamen durdurulmuş değildir.

Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı Ilısu barajı inşaatının sessiz-sedasız sürdürülmesi, mahkemenin kararının tanınmadığını göstermektedir. Bu da başbakanın ‘Taksim Meydan’ Projesi’nin mevcut haliyle Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kurulu tarafından reddedilmesi üzerine dile getirdiği ‘red’di reddetmek’ten başka bir şey değildir. Ilısu barajı inşaatının en büyük savunucusu olan hükümet, fiilen yargıyı tanımamaktadır. Dahası, bir tür esnaf kurnazlığına giderek, lehine olan mahkeme kararlarını adeta gözlerimize sokarken, aleyhine olan kararları ise basitçe görmezden gelmekte veya reddetmektedir. Bu da ‘yargı kararlarına saygı’ kilşesinin basit bir aldatmacadan başka bir şey olmadığını göstermektedir.

Hükümetin Ilısu barajının durdurulması kararına yönelik tavrı sadece Ilısu ile sınırlı değildir. Doğayı ve toplumu tahrip eden projelere karşı mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararları, maalesef genel olarak aynı akibete uğramaktadır. Ilısu barajının dışnda, yakın zamanlarda Alakır Vadisi’nde inşa edilen Kürce HES inşaatı gibi örneklerde de aynı tavıra şahit olmaktayız. Oysa buradaki yargı kararları, uygulanmak için verilmiştir, görmezden gelinmek için değil.

Bu nedenle bizler, hem hükümeti Danıştay 14. Dairesi’nin verdiği Ilısu baraj inşaatı hakkındaki ‘yürütmeyi durdurma’ kararını uygulamaya hem de kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya ve Danıştay’ın kararının uygulanması için hükümet üzerinde baskı oluşturmaya çağırıyoruz.

Danıştay 14. Dairesi’nin verdiği karar uygulansın ve Ilısu barajı inşaatı durdurulsun!

Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi adına
Ercan Ayboğa
19 Şubat 2012
[email protected]
www.hasankeyfgirisimi.com