ESM Şube Başkanı Erdoğan: HES’lerin çoğu doğaya zarar veriyor

samsun3Kaynak: Haberler3, 18 Mart 2013
Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM) Samsun Şube Başkanı Müşvik Veysel Erdoğan, Karadeniz başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan hidroelektrik santrallerinin konuşlandırıldıkları bölgenin eko-sistemine zarar verdiğini iddia etti.
Müşvik Veysel Erdoğan, yaptığı açıklamada, HES’lerin yeteri kadar denetlenmediğini öne sürdü. Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini kullanmasından yana olduklarını kaydeden Erdoğan, “Karadeniz bölgesi başta olmak üzere nehir ve akarsular üzerine kurulan HES’ler, gelişi güzel yapılıyor ve inşaat çalışmasından tesisin faaliyete geçene kadar olan sürede gerekli denetimler yapılmıyor. Akarsular üzerine konuşlandırılan HES’lerin birçoğu bırakması gereken can suyunu bırakmıyor. Bu nedenle tesisin kurulduğu alanın eko-siteminde bozulma meydana geliyor. Ayrıca HES işletmecileri, kuruldukları akarsuyun kullanım hakkını imzaladıkları sözleşmelerle yıllarca elinde bulunduruyor. Bu durumda bölgede bulunan ve akarsudan birinci derecede yararlanma hakkına sahip köylülerin hakları gasp edilmiş oluyor. Açıkçası HES’ler konusunda yaşanılan aksaklıkları tespit edecek yeteri kadar denetim elemanı da yok.” diye konuştu.