Alakır ve Ağva Çayı’na İki HES Daha Geliyor

alakiraikihesdahaKaynak: Atlas, Yusuf Yavuz, 28 Haziran 2013
Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi ile Kemer ilçesinde milli park sınırı içerisinde yer alan Ağva Deresi’nde iki ayrı HES projesinin ÇED Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

Her iki ÇED dosyasının da uygun bulunduğunu duyuran Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü, vatandaşların projelere ilişkin soru ve önerilerinin yazılı olarak ilgili birimlere bildirilmesini istedi. Beydağları’nın iki yakasında bulunan Alakır ve Ağva Deresi’ndeki HES projelerin inşa edilmesiyle her iki vadinin de iki yakası bir araya gelmeyecek.

Alakır Ve Ağva Çayı’na İki HES Daha Geliyor

Kumluca Alakır Vadisi’nde, Dereköy Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ‘Dereköy Regülatörü ve HES Projesi’ ile Kemer ilçesinde Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Ağva Çayı üzerinde, EGE Yenilenebilir Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan ‘Kesme Regülatörü ve HES Projesi’ne ilişkin ÇED Başvuru dosyalarının Bakanlığa sunulduğunu ve uygun bulunduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü, vatandaşların her iki projeye ilişkin soru ve önerilerinin Antalya Valiliği ya da Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (ÇEDGM)’ne yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini duyurdu.

Daha Önce Mahkeme İptal Etmişti

Bakanlığın 14 ve 21 Haziran tarihlerinde birer hafta arayla duyurduğu HES projelerinin inşa edileceği bölgeler Antalya’nın biyolojik zenginliği açısından önem taşıyor. Mahkeme kararıyla I. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen ancak ikisi üretim aşamasında olan sekiz ayrı HES projesinin bulunduğu Alakır Vadisi’ndeki projelerden biri olan Dereköy HES’e verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı mahkeme tarafından iptal edilmişti.

‘Çevreye Etkisi Olmadığı Düşünülemez’

25 Haziran 2010 tarihinde Antalya Valiliği’nce Dereköy HES projesine verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını yargıya taşıyan Alakır Nehri Kardeşliği Platformu üyeleri ile diğer sivil toplum örgütlerinin açtığı davayı gören Antalya 2. İdare Mahkemesi, doğal sit alanı özelliği taşıyan vadide ayrıca 8 HES projesinin daha bulunduğuna vurgu yaparak 14 Ekim 2011 tarihli kararında, “anılan alanda yapılacak bu nitelikteki bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı düşünülemeyecektir” hükmünde bulunarak işlemin yürütmesini durdurmuştu.

Bakanlığın Dereköy HES’in ÇED Raporuna verdiği ‘uygun’ görüşüne tepki gösteren Alakır Nehri Kardeşliği Platformu’ndan yapılan açıklamada, Dereköy HES’in inşa edileceği alanın alt kısmında Kozdere HES, üst kısmında ise Kürce HES’in bulunduğuna dikkat çekilerek, “bu, can çekişen Alakır’a bir hançer daha saplamaktır. Yöre halkı diğer projelerin yarattığı yıkımları daha önce gördüğü için başlarına ne geleceğini çok iyi biliyor. Alakır’ın tüm canları adına tüm kamuoyunu yaşam mücadelesine destek olmaya çağırıyoruz” denildi.

Kesme Boğazı, Orkidelerin Son Kalelerinden Biri 

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarındaki Ağva deresi üzerinde yapılmak istenen HES’in inşa edileceği alan ise tam anlamıyla bir biyolojik çeşitlilik merkezi. 32’si endemik 111 önemli bitki türüne ev sahipliği yapan bölgede, dünyada yalnızca bu bölgede yetişen ve kritik yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan WWF Türkiye tarafından desteklenen ‘Antalya’nın Beşi Bir Yerde’ projesi kapsamında korunmaya çalışılan türlerden ikisi olan Kemer Orkidesi ve Olimpos Safranı gibi bitkiler de bulunuyor. Hızlı habitat kaybı yaşandığı belirtilen türler arasında ayrıca, Anadolu Orkidesi (Orchis anatolica), Arı Orkide (Ophrys holoserica subsp. heterochila, endemik), İtalik Orkide (Orchis italica), Dev Orkide (Barlia robertiana), Peşmen Kardeleni (Galanthus peschmenii), Olimpos Şalbası (Dorystoechas hastata), Topuz Dikeni (Echinops onopordum) ve yöreye has bir kekik türü olan (Origanum solymicum) gibi bitkiler bulunuyor.

 

Yazı: Yusuf Yavuz