Su seviyelerinde rekor yükselme

deniz seviyesi yükseliyorKaynak: Haberler.com, 3 Temmuz 2013
BM’ye bağlı bir kuruluş olan Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (DMÖ) 2001-2010 yıllarını kapsayan on yıllık raporu, küresel ısınmada bu dönemde, şimdiye kadar belirlenmiş en yüksek artışın görüldüğünü ortaya koydu.

Rapor, sıcaklık artışına paralel olarak, deniz seviyelerindeki yükselmenin de yıllık ortalamanın iki katına yakın arttığını gösterdi.

Raporun, Felaketlere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Salgın Hastalıklar Araştırma Merkezi’nin (CRED) verileri baz alınarak açıklanan rakamlarına göre, sıcak ve soğuk hava dalgaları, kuraklık, fırtınalar, seller gibi zorlu hava ve iklim şartları sonucu 2001-2010 arasında 370 bin kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, 1991-2000 yıllarında aynı nedenlerle kaydedilen can kayıplarından yüzde 20 daha yüksek oldu.

“Küresel İklim 2001-2010, İklimde Uç Noktaların On Yılı” adlı 100 sayfalık rapor, 139 ülkenin meteorolojik ve hidrolojik servislerinin dünyada ilk kez yaptıkları bir araştırmada saptadıkları bulgularla çok sayıda BM kurumu ve ortaklarınca yapılan sosyoekonomik veri ve analizlerin bir araya getirilerek özetlenmesiyle hazırlandı.

Raporda açıklanan verilere göre, bu on yıllık devrede, dünyanın her iki yarım küresinde de hem karada hem de okyanus yüzeyinde şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklıklara ulaşıldı. Ortalama kara ve okyanus yüzeyi sıcaklığı, geçen on yıllık dönemde, 1961-1990 yıllarını kapsayan devreye kıyasla 0,47 santigrat derecelik bir artışla 14,47 santigrat derece olarak gerçekleşti. Bu, bir önceki on yıllık devreyi kapsayan 1991-2000 yılları arasında kaydedilen ortalama sıcaklıktan 0,21 santigrat daha yüksek.

2001-2010 yıllarını kapsayan devrede, 2008 yılı dışındaki tüm yıllarda kaydedilen sıcaklıklar dünyada şimdiye kadar kaydedilmiş 10 en yüksek hava sıcaklığı rakamlarına ulaşıldı. Dünyada sıcaklık artışının en yüksek yaşandığı yıl ise 2010  olurken, bu yıl içinde küresel bazda ortalama hava sıcaklığı 1961-1990 yılları arasında kaydedilen ortalama sıcaklığı 0,54 derece geçerek 14,54 dereceye ulaştı.

Deniz suyu seviyelerinde de rekor yükselme

Rapora göre, küresel sıcaklıklarda görülen anormal artışlara paralel olarak Kuzey Buz Denizi’ndeki donmuş sular hızla azaldı, Grönland ve Antarktika’daki buz tabakaları ve dünyadaki buzulların kütlelerinde de kayıplar meydana geldi.

Bu geniş çaplı erime ve ısıya bağlı olarak deniz suyunda ortaya çıkan genişleme sonucu deniz sularında küresel bazda yılda ortalama 3 milimetrelik bir artış görüldüğü kaydedilen raporda, bu rakamın, 20. yüzyılda görülen 1,6 milimetre olan yıllık ortalamanın iki katına yakın olduğu vurgulandı. Raporda, ayrıca küresel ölçekte deniz seviyelerinin geçen 10 yıllık devre içinde, 1880’de kaydedilenden 20 santimetre daha yüksek olduğunun altı çizildi.