Barajlarda ortak standart çalışması

barajlarKaynak: Haberler3, 26 Kasım 2013

Barajlar konusunda dünya ve Türkiye standartları göz önünde tutularak hazırlanan rehber dokümanların uygulama çalışmalarının gerçekleştirileceği 2. Barajlar Kongresi, 13-15 Şubat 2014 tarihinde, İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek. Kongrede, Türkiye’deki baraj ve HES projelerinin örnek uygulamaları ele alınacak.
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkanı Ergün Üzücek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barajlar Kongresi’nin ilkini, 11-12 Ekim 2012 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun himayeleri ile gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bunun neticesinde, Baraj Tasarımında Sismik Parametre Seçimi, Baraj Emniyeti, Baraj Hidrolik Tasarımı, Dolgu Barajlar, Beton Barajlar, Taşkınlar Hidrolojisi, Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Hidromekanik ve Elektromekanik Teçhizat ile Barajlar ve Hidroelektrik Yapısal tasarım Rehberleri olmak üzere 8 rehber kitap oluşturduklarını kaydetti.

DSİ Genel Müdürlüğünün, su yapılarının tasarımı, yapımı ve işletilmesinden sorumlu olduğunu, bu yapıların tasarımlarının özel sektör tarafından da yapıldığını hatırlatan Üzücek, “Bir yeknesaklık olsun, herkesin elinde bir rehber olsun ve bu rehber doğrultusunda çalışmalar yürütülsün istedik” ifadesini kullandı.

Bu rehberlerin hazırlanışında ise DSİ Genel Müdürlüğünün yanı sıra Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi (TRCOLD), Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB), Türk Müteahhitler Birliği (TMB) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) da yer aldığını belirten Üzücek, “Bu kapsamda bir icra kurulu oluşturduk. Bunun ardından yaklaşık 1,5 yıl boyunca rehberlerin hazırlanması için toplantılar yaptık. Çok geniş kapsamlı bir literatür çalışması oldu. DSİ’nin 1954 yılından bu yana birikmiş tecrübesi bu rehberlere yansıtıldı. Aynı şekilde özel sektörün elinde olan kazanımlar bu kitaplarda yer aldı. Bu şekilde söz konusu dokümanları elde ettik” dedi.

Üzücek, söz konusu rehber dokümanların, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) normlarına göre ve Türkiye şartları da göz önüne alınarak hazırlandığını aktardı.

“Bu rehber dokümanlar, yaşayan dokümanlar. Sürekli teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilecek dokümanlar” ifadesini kullanan Üzücek, gelişen teknoloji ve birikimler göz önüne alınarak, bu alanda ilave rehber dokümanların da önümüzdeki süreçte yayımlanabileceğini belirtti.

Üzücek, hazırladıkları rehber dokümanların daha iyi anlaşılması için 13-15 Şubat 2014 tarihinde, Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun himayesinde, İstanbul Fuar Merkezinde, Türkiye’deki baraj ve HES projelerine ait örnek uygulamaların ele alınacağı 2. Barajlar Kongresi’ni düzenleyeceklerini söyledi.

Kongrede, hazırladıkları rehber yayınların uygulama örneklerinin tartışılacağı oturumlar düzenleyeceklerini belirten Üzücek, “Türkiye örneğindeki tecrübeleri burada ele alacağız. Bu tecrübeleri hep birlikte tartışacağız. Ondan sonra bunları yayımlayacağımız Kongre Sonuç Bildirgesi ile raporlayarak baraj ve HES sektöründe çalışan ilgililerle paylaşacağız” diye konuştu.

Üzücek, 2. Barajlar Kongresi ile bu işi uygulayanların ve kamunun, ortak standarda göre hareket etmesinin sağlanacağını ve böylece bu alanda yaşanan problemlerin çözümü yolunda önemli bir aşamanın kaydedileceğine dikkati çekti.

Muhabir: Hüseyin Gazi Kaykı
Yayınlayan: Cemil Kartal