Kozluk HES’e durdurma

malatya-kozluk cayı-hes-durdurma kararıKaynak: yenimalatya.com.tr, 20 Aralık 2013

Arapgir ilçesinde özel bir firma tarafından yapılması planlanan ve bölgedeki tabiat ve doğa güzelliği ile bilinen Kozluk Çayı Vadisi’ne kurulacak olan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çalışmaların kurum görüşlerinin alınması için durdurulduğunu bildirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın TBMM Başkanlığına Arapgir ilçesindeki Kozluk Çayı Vadisi’ne yapılması planlanan HES Projesi için sunmuş olduğu soru önergesine cevap verildi.

“DURDURULDU” CEVABI…

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, soru önergesine vermiş olduğu cevap da, “Malatya İli, Arapgir İlçesi, Geyikpmar Tepe-Uzunsay Tepe Mevkii, Kozluk Çayı üzerinde, Osmaniye Enerji Üretim San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından yapılması planlanan “Kozluk Regülatörü ve HES(7,10 MWm/6,816 MWe) Hazır Beton Santrali” projesi ile ilgili olarak 18/10/2013 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı yapılmış olup, ÇED Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin 6 ncı bendi gereğince, kurum görüşleri tamamlanıncaya kadar, “İnceleme Değerlendirme Süreci” Komisyon tarafından tutanağa bağlanarak durdurulmuştur” ifadelerini kaydetti.
“HES BURAYA TAHRİBAT VERİR”

Ağbaba Soru önergesinde, “Malatya’nın dört bir yanma kurulan HES’ler doğa katliamını beraberinde getirmektedir. Arapgir Eskişehir Mahallesi Kozluk Çayı üzerinde kurulması düşünülen hidroelektrik santralinin Arapgir’in tarihi ve doğal yaşamına büyük zarar vereceği toplumun tüm kesimleri tarafından dile getirilmektedir. Kozluk Çayı Vadisi’nde kurulması düşünülen HES’in vadi içerinde oluşturacağı tahribat dünyaca ünlü Köhnü üzümünün yok olmasına, yöreye özgü sarıbalığın türünün tükenmesine, yaban keçisi ve çeşitli hayvan türlerinin büyük zarar görmesine sebep olacaktır” demişti.
Ağbaba’nın önergesindeki bazı sorular şu şekildeydi; “HES ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Arapgir Belediye Başkanımızın “Bölgenin 1. Derece Arkeolojik SÎT alanı olduğu, HES yapılacak alanın bu bölgenin hemen arkasında kalmasından dolayı yapılacak her türlü çalışmanın, patlatmanın buraya zarar vereceğini” ifade etmesine rağmen, HES’in SİT alanına kurulmasına izin verilecek midir? Uzmanlar tarafından proje alanı içerisinde 95 kuş türü tespit edildiği, Keban Baraj Gölü dikkate alındığında 185 kuş türünün varlığının literatür çalışmalarıyla belirlendiği, bölgede 200’ün üzerinde endemik cinslerden oluşan bitki türleri ile bir o kadar da memeli ve sürüngen cinsten yaban hayvanının barındığını açıklanmıştır. Bilim adamlarının bu çarpıcı tespitinin ardından kurulacak HES’in doğaya vereceği onarılmaz zararlar Bakanlığınız tarafından düşünülmekte midir? Yapılacak HES’in ekolojik dengelerin yok olmasına sebep olacağını ısrarla dile getiren yöre halkının katılımı ve görüşü alınmamıştır. Çevresel etki değerlendirilmesinde gündeme gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak Bakanlığınızca projenin tekrar değerlendirilmesi düşünülmekte midir?”

Yeni Malatya Gazetesi