Munzur Vadisi’nde kamu yararı için keşif

munzurdakesifKaynak: TRT Haber, 6 Aralık 2013
Milli parklar arasında yer alan vadide, mahkeme kararıyla keşif yapılacak.
Tunceli’de Munzur Vadisi üzerinde yapımı planlanan baraj ve Hidroelektrik Santrallerinin (HES) yapımında üstün kamu yararı bulunduğuna ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığının olurunun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, daha önce Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın yeniden bir karar verilmek üzere kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi.

Mahkeme, davalı ve davacı tarafından ileri sürülen ve dosyaya sunulan belgeler arasındaki çelişkilerin hiç bir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde giderilmesi amacıyla, yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi istedi. Davayı açan Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım, konuya ilişkin ildeki sivil toplum örgütü temsilcileriyle Munzur Vadisi Milli Parkı’nda basın açıklaması yaptı.

Mahkemenin verdiği kararı katılımcılarla paylaşan Yıldırım; “Uyuşmazlık konusu olayda, Türkiye’nin en büyük milli parklarından olan Munzur Vadisi Milli Parkı üzerinde yapılması planlanan hidroelektrik santralleri projelerinin gerçekleştirilmesinde olağan koşullarda Milli Parklar Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca milli park sayılan yerlerde tabii kaynakların işletilmesinin yasak olması ancak kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk doğması durumunda ilgili Bakanlığın izin vermesi koşuluyla istisnai olarak bu tür yerlerde projelerin uygulanabilecek olması nedeniyle üstün kamu yararı olduğu yönündeki dava konusu kararın davalı idarece alınmış olduğu, davacı tarafından ise davalı idarenin üstün kamu yararı kararına esas belgelerine karşılık aksi yönde belgeler sunularak söz konusu alanda HES projelerinin gerçekleştirilmesinde ‘üstün kamu yararı’ bulunmadığının iddia edildiği görüldüğünden İdare Mahkemesi’nce bu iddialara karşılık davalı idarenin sunduğu ve zaten dava konusu edilen belgelere itibar edilerek karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemektedir. Belirtilen nedenle, İdare Mahkemesi’nce, davalı idare ve davacı tarafından ileri sürülen ve dosyaya sunulan belgeler arasındaki çelişkilerin hiç bir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde giderilmesi amacıyla, yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması suretiyle dava konusu milli park alanında Hidroelektrik Santrali yapılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunup bulunmadığının maddi gerekçelerle ortaya konularak ulaşılacak sonuca göre yürütmenin durdurulması isteminin hakkında yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının HES şirketlerinin istemleri doğrultusunda üniversitelere rapor hazırlattığını ileri süren Yıldırım, “Bu karar da gösteriyor ki Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2002-2006 yıllarında bizzat akademisyenlere hazırlattığı plan evrakını HES şirketlerinin istemi doğrultusunda harici raporlar hazırlayarak ortadan kaldırmaya çalışıyor. Gördüğünüz üzere yargı bu durumu kavradı sezdi tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğunu ortaya koymuş oldu. Uzun Devreli gelişme planı evrakına rağmen Munzur vadisinde baraj ve HES yapmakta ısrarcı olan bakanlığın tutumunu protesto ediyoruz” diye konuştu.

Karar doğrultusunda Munzur Vadisi Milli Parkı’nda keşif yapılacağını kaydeden Barış Yıldırım, “Bizim amacımız şakilik, başbakanın deyimiyle çapulculuk yapmak değil aksine Anayasanın bize yüklediği çevreyi koruma yükümlülüğünü direnç ve kararlılıkla icra ediyoruz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.