Azdavay HES Durduruldu

azdavayhesdurduKaynak: Haber Yurdum, 8 Ocak 2014
Azdavay Çatak Kanyonuna yapılması planlanan Hes Projesine ait Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu raporunun iptaline ait dava sonuçlandı.

Fevzi Nalbant ve dava arkadaşları tarafından Kastamonu İdare Mahkemesine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Davacılardan Azdavay Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Diribaş’ın yaptığı açıklamaya göre, “Mahkeme, ÇED Olumlu Raporu’nun, çevre için geri dönüşü olmaz zararlar verebileceği, Küre Dağları Milli Parkı içerisinden geçen Devrekani Çayı Vadisinin çevresel ve kültürel özelliklerinin bir bütün olarak değerlendirilerek korunması gerektiği, regülatör ile santral arasındaki bölgenin Milli Park sahası içerisinde kaldığı, söz konusu derenin yüzde 90’ının tünele alınmasının derenin milli parka kazandırdığı estetik değeri tamamen ortadan kaldıracağını, sürdürülebilir bir kalkınmanın sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olacağını, lıca Regülatörü ve Hes inşaatına başlanması ile birlikte sağlıklı bir çevrede yaşanma hakkının engelleneceğini, yapılacak inşaatla söz konusu doğal ortamın ekolojik ve peyzaj bütünlüğünün bozulacağını, proje alanının sondaj kuyusu açılarak yapılmış bir proje etüd raporunun olmadığını, balık geçişlerine ilişkin bilgilerin kitabi olduğu, gerekli araştırmaların yapılmadığını, dere yatağına bırakılacak su miktarının yetersiz olduğunu, yol ve yüksek gerilim hattı için çok sayıda ağacın kesileceğini, hafriyatın nasıl yapılacağı ve depolanacağı konusunda ÇED raporunda yeterli değerlendirme yapılmadığı, bu nedenle söz konusu ÇED raporunun eksik olduğunu tespit etmiştir.”

Diribaş’ın verdiği bilgiye göre, “10.05.2012 de oluşturulan tespit sonucu düzenlenen bilirkişi raporlarına ilişkin, ilgili firma tarafından yapılan itirazlar yerinde görülmemiş ve karar esas alınacak nitelikte bulunmamıştır. Kastamonu Bölge İdare Mahkemesi, Ilıca Regülatörü ve Hes ile ilgili ÇED Olumlu Raporu ve kararının hukuka aykırı olarak tanzim edildiği sonucuna varmıştır. Sonuç olarak ta, açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması sonucunda telafisi güç zararlar doğabileceğinden yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Amacı sosyal dayanışma olan ve gurbetteki 40 derneğin bileşiminden oluşan Azdavay Fedarasyonu sivil toplumculuk adına bugüne kadar yapılan her çalışmanın ötesinde ilçemizin ve çevremizin doğal bütünlüğünün korunması adına büyük bir katma değer sağlamıştır. Bu süreçte doğaya sahip çıkan, Azdavay’a sahip çıkan tüm vatanseverleri, doğaseverleri ve özellikle avukatımız Yakup Okumuşoğlu’nu bir kez daha kutlayıp şükranlarımı belirtmek isterim. Devrekani Çayı özgür akacak, Çatak Kanyonu ve Küre Dağları Milli Park’ımız sonsuza dek korunacak.”