Danıştay, Bakanlığın verdiği HES iznini durdurdu

Antalya-Duraliler-HESKaynak: Hürriyet, 23 Şubat 2014
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya için planlanan hızlı tren güzergahının ve kent merkezini ağır tonajlı taşıtlardan kurtaracak Batı Çevre Yolu’nun tam üstüne HES için ’noktasal’ izin verdi. Antalya’nın merkez ilçelerden Kepez sınırları içinde yapılacak Duraliler Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) için yatırımcı firma Ay Elektrik, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne imar planı onayı için başvurdu.

Kepez Kanal Çıkışı olarak adlandırılan derenin üzerine yapılacak Duraliler HES’ine ilişkin nazım imar planları, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 7 Haziran 2010’da reddedildi. Buna rağmen yatırımcı firma tarafından hazırlanan 1000 ve 5 bin ölçekli imar planları, imar planını onaylama yetkisi bulunan Bayandırlık ve İskan Bakanlığı’na götürüldü. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İmar Kanunu’ndan aldığı resen plan yetkisini kullanarak 2 Ağustos 2011’de imar planını onayladı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, noktasal izin verme yetkisini elinde bulunduran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine Danıştay’da dava açtı.

Davada Büyükşehir Belediyesi, Duraliler HES’inin Antalya kentine içme suyu sağlayan Kırkgöz kaynağı ve Kepez HES’ten bırakılacak sulardan yararlanacağını belirterek, 4 noktada planlara itiraz etti. Büyükşehir Belediyesi avukatı İlker Gedik, proje raporuna göre tarımsal faaliyetlerin ne şekilde etkileneceğinin, proje sahası orman alanında kaldığından çevredeki flora ve faunanın suya olan ihtiyacının değerlendirmesinin, çevrede varsa alabalık üretim çiftliklerinin durumunun ve HES’in doğal su ekosistemine olası etkisinin bilinmediğini savundu.

İHMAL EDİLEBİLİR KAPASİTE

Danıştay 6’ncı Dairesi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden Prof. Dr. Melih Ersoy ve Prof. Dr. Baykan Günay, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hidrolik bölümünden Doç. Dr. Nuri Merzi’nden bilirkişi heyeti oluşturdu. Bilirkişi raporunda, Antalya’nın eriştiği enerji kapasitesi 1371 megavat olmasına karşın Duraliler HES’in sahip olduğu 3.95 megavat kapasitesiyle çevresel etkilerinin olumsuzluğunun yüksek olması durumunda bunun ’İhmal edilebilir’ kapasite olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, Duraliler HES’in Antalya için planlanan demiryolu ve çevre yolu için büyük olumsuzluklar yarattığının ’açık’ olduğu kaydedildi. Demiryolu güzergahının HES’in yükleme havuzundan, Batı Çevre Yolu güzergahının ise HES’in denge borusu, cebri boru ve santral binasının üzerinden geçtiğine bilirkişi raporunda yer verildi.

“KENTİN İÇME SUYU KİRLENİR”

Bilirkişi heyeti, Antalya’nın içme suyunu büyük oranda Duraliler yeraltı su kaynağından sağladığını, gerek planlanan HES yapısının inşaatı sırasında gerek daha sonraki işletme sırasında yüzeye bırakılacak inşaat malzemeleri ile muhtemel kimyasalların şehrin içme suyunu kirletebileceğine dikkati çekti. Planlanan HES yapısına 300, 400 metre uzaklıkta, 5 civarında etkin olarak işletilmekte olan yeraltı suyu kuyusunun bulunduğuna işaret edilen raporda, HES’in dere üzerindeki 3 bin metrelik bölümünde doğal hayatı tehlikeye düşürdüğü belirtildi. Bununla birlikte Duraliler HES’inin Kepez HES’le bağlantılı olmasının, dünyaca ünlü Düden Şelalesi’ne gidecek suyu azaltacağını belirten bilirkişi heyeti, Duraliler HES’in üreteceği elektrikten çok daha fazla zarara yol açacağını kaydetti.

Danıştay 6’ncı Dairesi, bilirkişi raporu doğrultusunda 27 Aralık 2013 tarihinde verdiği kararla Duraliler HES’ine ilişkin yeterli ölçüde ve bilimsel, teknik yöntemlere uygun inceleme yapılmadığına hükmederek, planların yürütmesini durdurdu.