Dersim’de Hes inşaatları kaçak yapılıyor

Dersimde-kacak-hesKaynak: Haberler3, 01 Şubat 2014

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi sözcüsü avukat Barış Yıldırım, Tunceli bölgesinde yapımına başlanan birçok Hidroelektrik Santrali ( HES ) inşaatının kaçak ve imar planlarına aykırı olduğunu ileri sürdü.Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi üyeleri Sanat Sokak üzerinde bir araya gelerek HES inşaatları ile ile ilgili basın açıklaması yaptı. Girişimin sözcüsü avukat Barış Yıldırım, Tunceli İl Özel İdaresinin imar kanununa aykırı olarak inşaatlarına başladığını ileri sürdüğü HESleri derhal mühürlemesini ve yasal işlem yapması gerektiğini söyledi. HESlerin onaylı imar planının bulunması gerektiğini, bulunmaması halinde bu yapıların ilgili mercilerce mühürlenmesine karar verilmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünün 20 Nisan 1990 tarihli genelgesinde bu durum net olarak açıklanmıştır. Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonunun Cide İlçesindeki Loç Vadisinde yapımına başlanan Cide HESin inşaatını bahsi geçen yapının imar planı bulunmadığı gerekçesiyle mühürleyerek durdurmuştu. Tunceli İl Özel İdaresi, son olarak Tatar Barajı ve HES için yaptığımız başvuruya verdiği yanıtta, talebimizle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istendiğini ve gelecek görüş doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılacağını tarafımıza bildirmişti. Tarafımıza tebliğ edilen Bakanlık görüşünde, imar planı yoksa mühürlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Ancak, 2011 yılından beri gerek idari başvurularımız ve gerekse de açıklamalarımızla baraj-HESlerin imar planı olgusunu ısrarla gündeme getirmemize rağmen bugüne kadar nihai işlem tesis edilmemesi Anayasaya, Çevre Kanununa ve ilgili mevzuat hükümlerine açıkça muhalefet teşkil etmektedir.”

Barış Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısı doğrultusunda Tunceli İl Özel İdaresinin kentteki baraj ve HESlere derhal müdahale etmesini ve gerekli nihai hukuksal işlemleri bir an evvel tesis etmesini beklediklerini söyledi.