Tüpraş’tan iddialara yalanlama

Tuprastan-o-iddialara-yalanlamaKaynak: Gazetea24, 6 Şubat 2014
Tüpraş’tan yapılanaçıklamada, Sapanca Gölü’nden çekilen suyun sadece yüzde 5’ini Tüpraş’ın aldığı, şu anda geçmiş yıllara oranla çekilen su miktarının da yüzde 40 oranında azaltıldığı bildirdi. Tüpraş’dan bugün yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi’nin Sapanca Gölü’nden su kullanımına ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek üzere daha önce 27 Aralık 2013 tarihinde yaptıkları kurumsal açıklamanın ardından, konunun gerçek dışı iddialarla ele alınmaya devam ettiği, bu nedenle de yeni bir açıklama yapma zorunluluğunun doğduğu belirtilerek şöyle denildi:

“Öncelikle vurgulamak isteriz ki, Tüpraş’ın Sapanca Gölü’nden su çekiş miktarı geçmiş yıllara göre yüzde 40 oranında azalmıştır. Nitekim Tüpraş’ın özelleştirilmesinden önce, gölden çekilen su miktarı 2005 yılında 12,7 Milyon metreküp iken, 2012 yılında 8,2 Milyon metreküp, 2013 yılında ise 7,4 Milyon metreküp ile sınırlı kalmıştır. Günümüzde, gölden çekilen toplam su miktarının yalnızca yüzde 5’inin Tüpraş tarafından kullanılmasına karşın, şirketimizin sorunun merkezine yerleştirilerek, tek sorumlu olarak eleştiri konusu yapılması yanlıştır.”

BAKANLAR KURULU KARARIYLA

Açıklamada, Tüpraş’ın, ülkemizin akaryakıt ve ulusal güvenliğine yönelik ürün ihtiyacını kesintisiz karşılamak üzere İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da kurulu dört rafinerisinde üretim faaliyetlerini sürdürdüğa de belirtilerek şöyle devam edildi:

“Ham petrolün akaryakıt ürünlerine dönüşümü için ısı ve basınç altında işlem görmesi sırasında su kullanımı zorunludur. Bu nedenle, Kocaeli’de bulunan İzmit Rafinerisi’nin kurulu olduğu alan, 1959 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ’Sapanca Gölünün kullanımı ve deniz ulaşımı dikkate alınarak’ belirlenmiştir. Özelleştirme Kanunu’nun 20-B maddesi gereği bu hakkı aynen devam etmektedir. Nitekim bu husus Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 18 Haziran 2013 tarihli yazısı ile de sabittir.”

Tüpraş’ın su kullanımına ilişkin hiçbir bedel ödemediği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu görüşler dile getirildi:

“Sapanca Gölü havzasının korunması, suların kirlenmesinin önlenmesi, çevre koruma yatırımları finansmanına destek olunması amacıyla, 2008 yılında Tüpraş ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında yapılan protokol çerçevesinde, bugüne değin yaklaşık 18 Milyon TL ödeme yapılmıştır.

Tüpraş’ın, rafineri üretim süreçlerinin tamamında kaynakların en verimli şekilde kullanımı, çevre üzerinde oluşması muhtemel etkilerin bertarafı ve doğal kaynakların korunması amaçlı yatırımlarının toplamı 815 Milyon TL’sıdır. Su geri kazanım ve yeniden kullanım proje ve uygulamaları ile rafinerilerimizde tüketilen toplam su miktarının yaklaşık yüzde 35’i geri kazanılarak yeniden kullanılmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da su geri kazanımını en üst düzeye çıkaracak yatırım çalışmalarına devam ederken, üretiminin sürekliliği ve afet dönemleri için su ihtiyacının alternatif kaynaklardan karşılanması çalışmalarımızı da aynı yoğunlukta sürdürmekteyiz.”