Alakır Vadisi’ne İki Yeni HES Geliyor

alakir-vadisine-iki-yeni-hesKaynak: Atlas, Yusuf Yavuz, 3 Mart 2014
Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Alakır Vadisi’nde HES tartışmaları bitmek bilmiyor. Dördü tamamlanmış, toplam 8 HES projesinin bulunduğu vadide iki yeni HES için hazırlanan ÇED dosyası kabul edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, Alakır-1 ve Alakır-2 HES projeleri için hazırlanan ÇED dosyasının nihai aşamaya geldiğini belirtilerek, projeyle ilgili görüş ve önerilerin 11 Mart tarihine kadar yazılı olarak müdürlüğe iletilmesi gerektiği kaydedildi. Vadideki HES’lere karşı mücadele eden Alakır Nehri Kardeşliği ise iki yeni HES projesinin, Alakır Nehri’nin kaynağından sahile kadar kurutularak tamamen yok edilmesi anlamına geldiğini öne sürerek, Alakır gönüllülerini projelere karşı olumsuz görüş bildirmeye çağırdı.

Alakır Vadisi’ne İki Yeni HES Geliyor

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kumluca ilçesinde bulunan Alakır Vadisi’nde iki yeni HES projesiyle ilgili ÇED dosyasının kabul edilerek ‘ÇED Nihai’ aşamasına geldiğini duyurdu. Müdürlük, Ado Madencilik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. tarafından bakanlığa sunulan Alakır-1 ve Alakır-2 HES projeleriyle ilgili son kararını vermeden önce halkın görüşünü 11 Mart tarihine kadar yazılı olarak bildirmesi gerektiğini belirtti.

Bakanlık ÇED Dosyasının Nihai Aşamaya Geldiğini Duyurdu

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 26 Şubat tarihli duyuruda, vadinin en üst kotunda yer alan Büyükalan köyü sınırlarında yapılması planlanan iki yeni HES projesi ile malzeme ocağı, kırma eleme ve hazır beton üretim tesisi için ÇED Yönetmeliği gereğince yapılan incelemenin sona ererek raporun nihai kabul edildiği belirtildi. Buna göre halkın olumlu ya da olumsuz görüş ve öneri belirtmesi için verilen 10 işgünü süresinin dolmasının ardından 5 işgünü içerisinde iki yeni HES’le ilgili ÇED dosyalarına il müdürlüğünce olumlu ya da olumsuz kararı verilecek.

Projeleri Daha Önce Yargı İptal Etmişti

Daha önce söz konusu projeler için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararlarına karşı açılan davayı gören Antalya İdare Mahkemesi, Aralık 2011 tarihinde her iki projeyle ilgili, “projelerin uygulanması durumunda oluşabilecek telafisi imkânsız zararlar” doğacağını gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Bunun üzerine projelerle ilgili hazırlanan ÇED dosyaları Bakanlığa sunularak iki HES için ÇED süreci başlatılmıştı.

Alakır’ın El Değmemiş Son Bölgesine İş Makinaları Girecek

Alakır Vadisi’ndeki HES projelerine karşı hukuksal ve eylemsel mücadele yürüten Alakır Nehri Kardeşliği (ANK), konuyla ilgili bir açıklama yaparak ADO firmasınca Bakanlığa sunulan dosyaya “ÇED Olumlu” kararı verilmesi durumunda Alakır Vadisi’nin el değmemiş son bölgesinin de iş makinalarıyla girilerek tahrip edilmesi konusunda mevzuat gereği hiçbir engelin kalmayacağını duyurdu.

‘Bu, Alakır’ın Kaynağından Sahile Kadar Kurutulması Demek’

Alakır Vadisi’nin, üzerinde yapılan 4 adet HES ile korkunç bir tahribata uğramışken, şimdi de vadinin en bakir, biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu Alakır Nehri’nin kaynağına ADO şirketi tarafından 2 adet daha HES yapılmak istendiği görüşüne yer verilen açıklamada, “Bu artık, milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan Alakır Vadisi’nin tek yaşam kaynağı olan Alakır Nehri’nin kaynağından sahile kadar kurutularak tamamen yokedilmesi demektir” ifadelerine yer verildi.

Alakır Vadisi’nin HES tahribatından etkilenmeyen son bölgesini korumak için bir çağrıda bulunan Alakır Nehri Kardeşliği, Bakanlık tarafından istenilen görüşün, bölgede yaşamları tehdit altındaki tüm canlılar adına “olumsuz” olarak iletilmesi için bir dilekçe hazırlayarak yaşam savunucularıyla paylaştı.

Sit Kararıyla İlgili Dava Dosyası Danıştay’da

Antalya Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmesi istenilen dilekçede, HES yapılacak alanın Alakır Vadisi’nin doğduğu yerden, denize döküldüğü noktaya kadar 1. derece doğal sit alanı olarak ilan edilmesi gerektiğine ilişkin Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 10 Şubat 2012 tarihli kararı anımsatılarak, “Bu karar üzerine, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na, vadinin 1. derece sit alanı ilan edilmesi yönündeki mahkeme kararını acilen uygulaması için başvuru yapılmıştır. Ancak, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu mahkeme kararını uygulamamış ve bir üst mahkemeye itiraz etmiştir. Dava dosyası, Danıştay 14. Dairesi’nin 2012/7483 E. sayılı dosyasında temyiz incelemesi aşamasındadır” denildi.

Bilirkişi Heyeti Kamu Yararı İçin Vadinin Korunmasını İstedi

Vadinin sit alanı ilan edilmesiyle ilgili mahkeme kararının acilen uygulanması gerektiğine işaret edilen dilekçede, konuyla ilgili bilirkişi raporunda “Alakır Deresi üzerinde balıkların tek üreme bölgesi olan bu alanda herhangi bir faaliyetin yapılmamasının balık nesillerinin korunması açısından önerildiği ve projenin iptalinin değerlendirilmesi gerektiği, Alakır çayı üzerinde birden fazla HES çalışması olduğu, derenin özelliklerini korumak adına bazı yerlerin korunması gerektiği, Alakır 2 HES’in bu amaç için en uygun bölge olduğu, aynı yerde bölge halkının ve turistlerin faydalandığı doğal yapıların (şelale vb.) ve mesire alanlarının olmasının, bu alanın korunması ile elde edilecek faydaları arttırmakta olduğu, bu özellikleri ile kamu yararı olduğu, bu yörenin doğal sit özelliklerinin araştırılması gerektiği” yönünde görüş belirtildiği kaydedildi.

Bölge Halkı HES İstemiyor

Sit kararı verilen bir alanda, projeye izin verilmesi durumunda, yargı yollarına başvurulacağı, ÇED olumlu belgesine ve orman tahsisine ilişkin idarî işlemlerin iptal edileceği, daha önce verilen mahkeme kararlarından da anlaşıldığının altı çizilen dilekçede, acilen sit kararının ilan edilmesi ya da karar kesinleşinceye kadar beklenmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekilerek, bölge halkının da HES projesini istemediği dile getirildi.

Tarım ve Turizm Zarar Görecek

Projeye izin verilmesi halinde kültür ve tabiat varlıklarının önlenemez şekilde zarar göreceği öne sürülen dilekçede, girişimin, Kumluca gibi tarım ve turizmin önemli merkezlerinden birisinin iklim koşullarını belirleyen Alakır Vadisi’nin kurumasına ve geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol açacağı iddia edildi.

Eski Bakanın ‘Dereleri Mahvediyoruz’ İtirafını Anımsattılar

Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, “10 MW’ın altındaki HES’lerle dereleri mahvediyoruz. Bundan böyle 10 MW’ın altındaki HES’lere izin vermeyeceğiz” sözlerinin de anımsatıldığı dilekçede, “hali hazırda 10 MW’ın altındaki 4 adet HES ile mahvedilmiş olan Alakır Vadisi örneğinde bizzat şahit olarak sayın bakanın bu sözlerini onayladığımızı ve bunun üzerine vadide biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu en üst kotlarda yapılmak istenilen 2 adet daha 10 MW altındaki HES’lere izin verilmemesini talep ediyoruz. Aksi halde yasal başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzun bilinmesini ve gereğini saygılarımla talep ederim” ifadelerine yer verildi.